PocztaForumStrona domowa
Informacja dla osób przystępujących do egzaminu wstępnego
na aplikację radcowską w 2016 r.
 
 
Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską wyznaczonym na dzień 24 września 2016 r.
 

Uprzejmie informujemy, że wnioski o przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską można składać osobiście w Sekretariacie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, ul. Tylna 14, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-16.00.

Złożenie wniosku powinno być poprzedzone elektroniczną rejestracją.

Rejestracja on-line nie zwalnia od złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie ( osobiście w OIRP  w Łodzi lub listownie) do dnia 10 sierpnia 2016 r.
 
Wymagane dokumenty
 
1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego ( wydruk z extranetu kandydatów ).
 
2. Kwestionariusz osobowy ( wydruk z extranetu kandydatów).
 
3. Podpisany życiorys ( w formie CV lub tradycyjnej - opisowej).
 
4. Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów               prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego.
 
5. Zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni ( do 17 września 2016 r. ) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej  i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.
 
6. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny.
 
7. Trzy zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 
8. Odpis skrócony aktu małżeństwa- kopia ( tylko w przypadku zmiany nazwiska
po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych )
 
Opłaty

Opłata za egzamin wstępny wynosi 925,00 zł ( słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć złotych, zero groszy)
 
Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „ Imię i nazwisko kandydata-opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2016 r.”
 
UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym DOKONANIE przelewu, a nie jego przyjęciem do realizacji.
 
Terminy

10 sierpnia 2016 r.- zakończenie rekrutacji na egzamin wstępny na aplikację radcowską.
 
17 września 2016 r.- ostateczny termin dostarczenia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych.
 
24 września 2016 r. ( sobota) godzina 11.00 - egzamin wstępny na aplikację radcowską
 
Ważnie informacje

1. Do korzystania z systemu rekrutacji zalecamy użycie przeglądarki Mozilla Firefoxw najnowszej wersji. Używanie przeglądarki Internet Explorer może sygnalizować błędy przy próbie wydruku dokumentów. Przeglądarkę można pobrać ze strony www.mozilla-europe.org/pl
 
2. Jeżeli wystąpią problemy z wygenerowaniem kwestionariusza lub wniosku, prosimy o sprawdzenie, czy w systemie został zainstalowany program Adobe Reader. Można go pobrać ze strony:  get.adobe.com/pl/reader

3. W przypadku trudności z zalogowaniem do extranetu prosimy o sprawdzenie, czy dane w polu login oraz hasło zostały wprowadzone poprawnie ( uwaga na duże i małe litery) oraz czy nie zostały dodane dodatkowo żadne znaki ( np. spacja).
 
Dodatkowe  informacji w sprawie egzaminu wstępnego na aplikację radcowską można uzyskać pod nr telefonu: (42) 673 41 05 wew. 20 lub 26 
e-mail: oirp@oirplodz.pl, ewakawczynska@oirp.home.pl
 
 

 
 
Informacja dla osób przystępujących do egzaminu wstępnego
na aplikację radcowską w 2015 r.
 
2 października 2015
 
Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich
 
więcej ... (PDF)
oświadczenie ... (DOC)
wniosek ... (DOC)

29 września 2015
 
Wyniki z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską
    przeprowadzonego w dniu 26 września 2015 roku
 
więcej ... (PDF)

2 września 2015
 
Zawiadomienie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską
w dniu 26 września 2015 r.
więcej ... (PDF)
 
Informacja dla osób przystępujących do egzaminu wstępnego
na aplikację radcowską w 2015 r.
 
Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską wyznaczonym na dzień 26 września:
 
 
Uprzejmie informujemy, że wnioski o przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską można składać osobiście w Dziale Aplikacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, ul. Tylna 14, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00.
 
Złożenie wniosku powinno być poprzedzone elektroniczną rejestracją.
 
 
Rejestracja on-line nie zwalnia od złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie (osobiście w OIRP w Łodzi lub listownie) do dnia 12 sierpnia 2015 r.
 

Wymagane dokumenty
 
1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego (wydruk z extranetu kandydatów).

2. Kwestionariusz osobowy (wydruk z extranetu kandydatów).

3. Podpisany życiorys (w formie CV lub tradycyjnej - opisowej).

4. Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych
w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego.

5. Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (19 września 2015 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.
 
6. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny.

7. Trzy zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

8. Odpis skrócony aktu małżeństwa - kopia (tylko w przypadku zmiany nazwiska
po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych).
 

Opłaty
 
Opłata za egzamin wstępny wynosi 875,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć złotych, zero groszy).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2015 r.”.
 
UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym DOKONANIE przelewu, a nie jego przyjęciem do realizacji.
 

Terminy
 
12 sierpnia 2015 r. - zakończenie rekrutacji na egzamin wstępny na aplikację radcowską.
19 września 2015 r. - ostateczny termin dostarczenia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych.
26 września 2015 r. (sobota) godz. 11.00 - egzamin wstępny na aplikację radcowską
 

Ważne informacje
 
1. Do korzystania z systemu rekrutacji zalecamy użycie przeglądarki Mozilla Firefox w najnowszej wersji. Używanie przeglądarki Internet Explorer może sygnalizować błędy przy próbie wydruku dokumentów. Przeglądarkę można pobrać ze strony www.mozilla-europe.org/pl

2. Jeżeli wystąpią problemy z wygenerowaniem kwestionariusza lub wniosku, prosimy o sprawdzenie, czy w systemie został zainstalowany program Adobe Reader. Można go pobrać ze strony get.adobe.com/pl/reader

3. W przypadku trudności z zalogowaniem do extranetu prosimy o sprawdzenie, czy dane w polu login oraz hasło zostały wprowadzone poprawnie (uwaga na duże i małe litery) oraz czy nie zostały dodane dodatkowo żadne znaki (np. spacja).

Dział Aplikacji
tel. 42 673 41 05 wew. 21 lub 22
ewelinaurbanska@oirp.home.pl
justynasawa@oirp.home.pl
 
 

© 2007-2011
BIP
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, 90-324 Łódź, ul. Tylna 14, tel. 042-673-41-05, tel./fax 042-674-88-16