PocztaForumStrona domowa

Informuję, że Rada OIRP w Łodzi w dniu 6 lutego 2008 r., działając na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu aplikacji radcowskiej i egzaminu radcowskiego stanowiącej załącznik do uchwały Nr 35/IV/96 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11.10.1996 r. ( t. j. załącznik do uchwały Nr 41/IV/98 Prezydium Krajowej rady Radców Prawnych z dn. 27.10.1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu aplikacji radcowskiej i egzaminu radcowskiego ) postanowiła do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego ( dla aplikacji rozpoczętej w roku szkoleniowym 2004/2005 ), którego termin został ustalony w § 4 uchwały Rady OIRP nr 203/VII/2007 z dnia 26.09.2007 r., powołać Komisję egzaminacyjną w składzie:

-          r. pr. Czesława Kołuda – Przewodniczący

-          SSA Wiesława Kuberska

-          SNSA Jacek Brolik

-          SNSA prof. Paweł Tarno

-          r. pr. Marek Woźniak

-          r. pr. Andrzej Domański

-          przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości

-          r. pr. Lech Witkowski – sekretarz

oraz dodatkowo dla przeprowadzenia egzaminu pisemnego:

-          SSA Anna Grasewicz

-          SSA Andrzej Chądzyński

-          r. pr. Ewa Stompor – Nowicka

Ponadto Rada OIRP w Łodzi ustaliła opłatę za egzamin radcowski w wysokości 1.400,00 zł. od każdego egzaminowanego oraz, że:

- egzamin pisemny może być złożony przez zdającego przy użyciu komputera osobistego z tym zastrzeżeniem, że praca musi być złożona Komisji Egzaminacyjnej w formie pisemnej.

- zdający w trakcie składania egzaminu pisemnego i ustnego nie może posiadać jakichkolwiek urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji.

Przypominam jednocześnie, że zgodnie z powołaną na wstępie uchwałą Rady OIRP w Łodzi egzamin pisemny odbędzie się w dniach 28, 29, 30 kwietnia 2008 r. a egzamin ustny – w dniach od 12 do 21 maja 2008 r.

                                                                                      Wicedziekan       Rady OIRP w Łodzi

                                                                                    Lech Witkowski 

© 2007-2011
BIP
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, 90-324 Łódź, ul. Tylna 14, tel. 042-673-41-05, tel./fax 042-674-88-16