PocztaForumStrona domowa
Dodano dnia 13 stycznia 2014 roku
 
Uchwała Nr 631/IX/2014 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia rocznego planu szkoleń dla aplikantów radcowskich w roku szkoleniowym 2015.
 
więcej ... (PDF)
lista osób prowadzących zajęcia na aplikacji radcowskiej w 2015r. ... (PDF)

Dodano dnia 18 grudnia 2014 roku
 
Uchwała Nr 91/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 września 2014 r. w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej.
 
więcej ... (PDF)

Dodano dnia 15 grudnia 2014 roku
 
Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwium w roku szkoleniowym 2015
 
więcej ... (PDF)

Dodano dnia 3 stycznia 2014 roku
 
Uchwała Nr 229/IX/2013 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi  z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia rocznego planu szkoleń dla aplikantów radcowskich w roku szkoleniowych 2014
 
więcej ... (PDF)
 
Lista osób prowadzących zajęcia aplikantów w ramach szkoleń teoretycznych
 
więcej ... (PDF)

Dodano dnia 19 grudnia 2013 roku
 
Uchwała Nr 18/IX/2013 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwium w roku szkoleniowym 2014
 
więcej ... (PDF)

Dodano dnia 12 listopada 2013 roku
 
Uchwała Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi  z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia terminu kolokwium  poprawkowego pisemnego i dodatkowego terminu kolokwium pisemnego z postępowania cywilnego oraz prawa cywilnego
 
 
Uchwała Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi  z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia terminu kolokwium  poprawkowego ustnego i dodatkowego terminu kolokwium ustnego z prawa administracyjnego materialnego oraz wskazania członków Komisji do przeprowadzenia obowiązkowych kolokwiów na aplikacji radcowskiej do przeprowadzenia kolokwium poprawkowego ustnego i dodatkowego kolokwium ustnego z prawa administracyjnego materialnego.
 
 
Uchwała Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi  z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wskazania członków Komisji do przeprowadzenia obowiązkowych kolokwiów na aplikacji radcowskiej do przeprowadzenia kolokwium ustnego  z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych .
 
 
 

Dodano dnia 8 października 2013 roku
 
Uchwała Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia obowiązkowych kolokwiów na aplikacji radcowskiej ( tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 31 maja 2013 r., z dnia 8 sierpnia 2013 r. i z dnia 23 sierpnia 2013 r)
 
 
Uchwała Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 4 października 2013 r. w sprawie wskazania członków Komisji do przeprowadzenia obowiązkowych kolokwiów na aplikacji radcowskiej do przeprowadzenia kolokwium ustnego z prawa administracyjnego
 

Dodano dnia 13 czerwca  2013 roku
 
   Uchwała Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Prezydium Rady ustalającej terminy przeprowadzania obowiązkowych kolokwiów na aplikacji radcowskiej .
 
   Uchwała Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia obowiązkowych kolokwiów na aplikacji radcowskiej .
 

Dodano dnia 21 maja  2013 roku
 
      Uchwała Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 20 maja 2013 roku .  Przepisy porządkowe obowiązujące aplikantów podczas kolokwiów
 
 
  Uchwała Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia obowiązkowych kolokwiów na aplikacji radcowskiej.
 
 
  Uchwała Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia obowiązkowych kolokwiów na aplikacji radcowskiej.
 

 
Uchwała Nr 265 VIII 2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14.11.2012 w sprawie wykazu zadań pisemnych zlecanych aplikantowi przez patrona  .. (PDF)

Uchwała Nr 264 VIII 2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14.11.2012 w sprawie wzoru opinii patrona o aplikancie ... (PDF)

Uchwała Nr 71/VIII/2011 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 28.12.2011r.w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach i kolokwiach w roku szkoleniowym 2012. ...(PDF)

Uchwała nr 487/VI/2005 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad zwalniania aplikantów radcowskich od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania terminu jej płatności i  rozkładania na raty. więcej ..


© 2007-2011
BIP
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, 90-324 Łódź, ul. Tylna 14, tel. 042-673-41-05, tel./fax 042-674-88-16