PocztaForumStrona domowa

Okręgowa Izba Radców
Prawnych w Łodzi


ul. Tylna 14
90-324 Łódź

tel. 042-673-41-05
tel./fax 042-674-88-16

e-mail: oirp@oirplodz.pl
Dodano 1 sierpnia 2016 roku
 
Komunikat dla aplikantów radcowskich II roku
 
Aktualny harmonogram zajęć dla aplikantów II roku … (PDF)
 
Zmiany dotyczą:
 
- wykładu z Prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz Prawa gospodarczego – 30 sierpnia;
 
- wykładu z Prawa ubezpieczeń majątkowych – 27 września.
 

Dodano 12 lipca 2016 roku
 
W załączeniu przedstawiamy wyniki kolokwium pisemnego z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia oraz wytyczne.

Wytyczne do zadania z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia … (PDF)
 
Wyniki kolokwium pisemnego z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia … (PDF)
 

Lista aplikantów radcowskich I roku przystępujących w dniu 9 lipca 2016 roku do kolokwium w formie ustnej
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

                                                                                                            
więcej ... (PDF)

Lista aplikantów radcowskich III roku przystępujących w dniu 8 lipca 2016 roku do kolokwium w formie ustnej
ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO.
ETYKA RADCY PRAWNEGO.
ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH.

                                                                                                                               
więcej ... (PDF)

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU KOLOKWIUM Z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
 
Informujemy, iż kolokwium z postępowania cywilnego odbędzie się w dniu 29 września 2016 r. o godz. 9:00  w sali przy ul. Tymienieckiego 22/24, a nie jak pierwotnie planowano w dniu 30 września 2016 r.
 
                                                                                                               r.pr. Krzysztof Wójcik
Dodano 13 czerwca 2016 roku
 
 
INFORMACJA O ŚLUBOWANIU RADCÓW PRAWNYCH
 
Uroczystość ślubowania Radców Prawnych, którzy w marcu 2016 r. złożyli egzamin radcowski, odbędzie się w dniu 07 lipca 2016 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w Teatrze Muzycznym w Łodzi, przy ul. Północnej 47/51.

 
Dziekan Rady               
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
Grzegorz Wyszogrodzki        
Dodano 1 czerwca 2016 roku
 
Komunikat dla aplikantów radcowskich II roku
 
Informujemy, że kolokwium pisemne z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia w dniu 7 czerwca 2016r. rozpocznie się o godz. 9.15 w sali wykładowej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.
Dodano 25 maja 2016 roku
 
Plan zajęć dla aplikantów radcowskich w 2016 roku
 
 
Plan zajęć dla aplikantów I roku … (PDF)
 
Plan zajęć dla aplikantów II roku … (PDF)
 
Plan zajęć dla aplikantów III roku … (PDF)

KOMUNIKAT
 
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, iż Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi podpisała umowę o współpracy z Towarzystwem Akcyjnym Telimena SA, w wyniku czego Telimena ufunduje prestiżową nagrodę w postaci togi radcowskiej dla najlepszego aplikanta. Ponadto zobowiązała się do udzielania korzystnych rabatów cenowych przy zakupie tóg (hasło rabatowe OIRP ŁÓDŹ 16).
W aktualnej ofercie Telimeny znajdują się cztery modele tóg w cenach od 298 zł do 748 zł brutto. Istnieje możliwość uzyskania rabatów od 5 do 15% cen.
Ze swej strony rekomendujemy Telimenę jako rzetelnego producenta tóg, których jakość poparta jest certyfikatami ISO 9001 i Oeko-Tex Standard 100.
 
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.togi.telimena.com.
 
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Marią Błaszczyńską tel. (42) 630 22 52
 
 

Dodano 6 maja 2016 roku
 
INFORMACJA O ŚLUBOWANIU RADCÓW PRAWNYCH

 
Uroczystość ślubowania Radców Prawnych, którzy w marcu 2016 r. złożyli egzamin radcowski, odbędzie się w dniu 07 lipca 2016 r. (czwartek) w Teatrze Muzycznym w Łodzi, przy ul. Północnej 47/51.
 
Dziekan Rady               
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
Grzegorz Wyszogrodzki        

Dodano 28 kwietnia 2016 roku
 
  Informacja dotycząca kolokwium z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia oraz zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych
 
       Informuję, iż kolokwium z prawa karnego… odbędzie się według przepisów - w tym procedury karnej - obowiązujących na dzień egzaminu.
 
       Nadto, informuję, że kolokwium z zasad wykonywania zawodu… rozpocznie się w dniu 8 lipca 2016 r. nie o godzinie 9.00 jak pierwotnie planowano lecz o godzinie 15.00
 
r. pr. Krzysztof Wójcik

Dodano 26 kwietnia 2016 roku
 
Informacja w sprawie składania wniosków o wpis na listę radców prawnych, po egzaminie radcowskim.
 
Osoby, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu radcowskiego w 2016 r., mogą składać wnioski o wpis na listę radców prawnych w terminie do dnia 13 maja 2016 r.
w Dziale Aplikacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, przy ul. Tylnej 14. Informujemy, że posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, podczas którego rozpatrywane będą wnioski o wpis na listę radców prawnych, odbędzie się w dniu 16 maja 2016 r.
 
Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są dołączyć do wniosku (załącznik 1) następujące dokumenty:
 1. kwestionariusz osobowy (załącznik 5),
 2. oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub urzędowo poświadczona kopia dokumentu,
 3. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis,
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (załącznik 3),
 5. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj.Dz.U.2013.1388) albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 6. dowód wniesienia opłaty w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz
  z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości 60 % minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1110,00 zł (opłatę należy wnieść na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi nr 42 1240 3031 1111 0000 3426 6485),
 7. Odpis skrócony aktu małżeństwa - kopia (tylko w przypadku zmiany nazwiska).
 
Osoby wnoszące o wpis na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) obowiązane są dołączyć
do wniosku (załącznik 2) następujące dokumenty:
 
 1. oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub urzędowo poświadczona kopia dokumentu,
 2. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis,
 3. oświadczenie o dotychczas toczących się postępowaniach karnych
  i dyscyplinarnych, zakończonych lub będących w toku (załącznik 4),
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (załącznik 3),
 5. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj.Dz.U.2013.1388) albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 6. dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych - w łącznej wysokości 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 1.850,00 zł (opłatę należy wnieść na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi nr 42 1240 3031 1111 0000 3426 6485),
 7. Odpis skrócony aktu małżeństwa - kopia (tylko w przypadku zmiany nazwiska).
załącznik 1  ... (PDF)
załącznik 2  ... (PDF)
załącznik 3  ... (PDF)
załącznik 4  ... (PDF)
załącznik 5  ... (PDF)
 

20 kwietnia 2016
 
Komunikat dla aplikantów radcowskich II roku
 
Aktualny harmonogram zajęć ... (PDF)
 
Zmiany dotyczą:
- wykładu z Prawa rodzinnego i opiekuńczego (12 lipca zamiast 10 maja)
- wykładu z Prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz wykładu z Prawa własności przemysłowej (24 maja i 31 maja)
- wykładu z Prawa spółdzielczego (odbędzie się w dniach 10 maja oraz 31 maja)
- dodatkowych ćwiczeń z KRS (13 lipca dla grupy IIB i połowy grupy IIA, 14 lipca dla grupy IIC i połowy grupy IIA)
 
Poniżej podział grupy IIA na dodatkowe ćwiczenia z KRS:
 
13 lipca ... (PDF)
14 lipca ... (PDF)
 
14 kwietnia 2016
 
Komunikat dla aplikantów I roku
 
Informujemy, że zmianie ulega termin zajęć z Prawa ubezpieczeń społecznych z r.pr. Magdaleną Krakowiak. Zajęcia te odbędą się w dniu 27 czerwca 2016 r. (zamiast 16 maja):
od godz. 10.00 grupa IB
od godz. 12.30 grupa IA

12 kwietnia 2016
 
Informacja o terminach kolokwiów
dla aplikantów OIRP w Łodzi w roku szkoleniowym 2016

 

       Prezydium Rady OIRP w Łodzi informuje o wyznaczeniu wszystkich pierwszych terminów kolokwiów w roku szkoleniowym 2016. Z części przedmiotów wyznaczono terminy poprawkowe oraz pierwsze dodatkowe.
       Przypominamy Państwu, iż zgodnie z treścią regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej kolokwia przeprowadza się do dnia 15 grudnia danego roku szkoleniowego. Jednocześnie informujemy, że z jednego przedmiotu planowane jest wyznaczanie nie więcej niż trzech terminów kolokwium.
       Wszystkie wskazane poniżej kolokwia ustne odbywać się będą w siedzibie OIRP w Łodzi przy ul. Tylnej 14 i rozpoczynać się będą o g. 9.00. Miejsca odbywania i godziny rozpoczęcia kolokwiów pisemnych zostaną przedstawione w terminach późniejszych.
więcej ... (PDF)
 
r. pr. Krzysztof Wójcik

8 kwietnia 2016
 
Komunikat dla aplikantów radcowskich I roku
 
Informujemy o zmianie terminu zajęć z kpc dla grupy I B KPC i grupy I C KPC:
zajęcia dla grupy I B KPC odbędą się w dniu 9 maja 2016 r.
zajęcia dla grupy I C KPC odbędą się w dniu 18 kwietnia 2016 r.
 
Imienne listy poszczególnych grup poniżej:
 
grupa I A KPC ... (PDF)
grupa I B KPC ... (PDF)
grupa I C KPC ... (PDF)

6 kwietnia 2016
 
Pytania na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2016

 
Na stronie internetowej: http://kirp.pl/aplikacja/pytania-na-kolokwium-ustne/ znajdują się pytania na kolokwia ustne obowiązujące w roku szkoleniowym 2016.
 

4 kwietnia 2016
 
Zmiany w harmonogramie zajęć dla aplikantów radcowskich
 
II rok
grupa II A - 20 kwietnia - prawo upadłościowe i naprawcze - 4 h (zamiast 12 lipca)
grupa II B - 21 kwietnia - prawo upadłościowe i naprawcze - 4 h (zamiast 13 lipca)
grupa II C - 22 kwietnia - prawo upadłościowe i naprawcze - 4 h (zamiast 14 lipca)
Ćwiczenia rozpoczną się o godz. 9:15 w siedzibie Izby.
 
31 maja – wykład z prawa spółdzielczego poprowadzi r.pr. Wojciech Marszał.
 
grupa II A - 12 lipca - prawo rodzinne i opiekuńcze – 4 h
grupa II B - 13 lipca - prawo rodzinne i opiekuńcze – 4 h
grupa II C  - 14 lipca - prawo rodzinne i opiekuńcze – 4 h
Ćwiczenia rozpoczną się o godz. 9:15 w siedzibie Izby.
 
III rok
grupa III A - 13 kwietnia
- ćwiczenia z postępowania administracyjnego – 4 h – od godz. 11:30
- ćwiczenia z marketingu usług prawniczych, komunikacji – 4,5 h - od godz. 15:00

29 marca 2016
 
Wyjazd integracyjny dla Aplikantów Radcowskich w terminie
15/16 kwietnia 2016 r.
 
   Informujemy, że z powodu braku chętnych ( zgłosiło się 6 osób ) planowany na dzień 15 kwietnia 2016 r. wyjazd integracyjny zostaje odwołany.
 

23 marca 2016
 
Komunikat dla aplikantów III roku
 
Informujemy o zmianie harmonogramu zajęć z Postępowania administracyjnego
z r.pr. Kamilem Walczakiem
 
24 maja (wtorek) godz. 9.15 grupa III A  (3 h) zamiast 25 maja
24 maja (wtorek) godz. 12.00 grupa III B (3 h) zamiast 26 maja
25 maja (środa) godz. 9.15 grupa III C (3 h) zamiast 27 maja

17 marca 2016
 
Komunikat dla aplikantów III roku
 
Informujemy o zmianie harmonogramu zajęć z Marketingu usług prawniczych
                                         z Panią Izabelą Markiewicz:
 
grupa IIIA: 30 marca 4,5 h
grupa IIIB: 31 marca 4,5 h
grupa IIIC: 1 kwietnia 4,5 h
 
grupa IIIA: 13 kwietnia 4,5 h
grupa IIIB: 14 kwietnia 4,5 h
grupa IIIC: 15 kwietnia 4,5 h
 
Zajęcia te rozpoczną się o godz. 12.30, po ćwiczeniach z Postępowania administracyjnego.

17 marca 2016
 
Komunikat dla aplikantów radcowskich
 
Uprzejmie informujemy, że 21 marca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16.15
w sali wykładowej ŁSSE przy ul. Tymienieckiego 22/24 odbędzie się spotkanie
z Panem Janem Szczygłem, przedstawicielem firmy Wolters Kluwer, w sprawie dostępów do aplikacji LEX. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

16 marca 2016
 
Komunikat dla aplikantów radcowskich I roku

 
    Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 marca 2016 r. o godz. 13.45 odbędzie się wykład z SSO Krzysztofem Kacprzakiem Organizacja i funkcjonowanie sądownictwa (3h).

15 marca 2016
 
Zaproszenie na spotkanie integracyjne dla Aplikantów Radcowskich
 
Zgodnie z wieloletnią już tradycją mam przyjemność zaprosić Wszystkich Aplikantów na spotkanie integracyjne, które odbędzie się w terminie z 15/16 kwietnia 2016 r. w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym MOLO w Smardzewicach, ul. Klonowa 16.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o możliwości udziału w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszenia i wpłaty kwoty 200 zł na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.
Proszę o zgłaszanie swojego udziału w spotkaniu pod numerem telefonu (42)6734105 wew.26 lub mailowo na adres : ewakawczynska@oirp.home.pl oraz uiszczenie opłaty najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2016 r.
Harmonogram wyjazdu zostanie zamieszczony na stronie internetowej w późniejszym terminie.
 
r.pr. Grzegorz Rajczak
Kierownik Szkolenia Aplikantów

14 marca 2016
 
IV edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich

Szczegółowe informacje dotyczące Turnieju oraz Regulamin są dostępne na stronie Turnieju www.turniej.kirp.pl
 

1 marca 2016
 
Zawiadomienie o egzaminie radcowskim:
 
Komisja Egzaminacyjna ...     (PDF)
 
Komisja Egzaminacyjna nr 2 ...   (PDF)

26 lutego 2016
 
 
Konkurs Arbitrażowy Lewiatan 2016
 
Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu V edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan organizowanego przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan oraz Young Arbitration Practitioners in Poland (YAPP).
więcej ... (PDF)

23 lutego 2016
 
Plan zajęć dla aplikantów radcowskich w 2016 roku
 
Plan zajęć dla I roku … (PDF)
Plan zajęć dla II roku … (PDF)
Plan zajęć dla III roku … (PDF)

15 lutego 2016
 
Informacja o wymogach technicznych

dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań

na egzaminie radcowskim w dniach 15-18 marca 2016 r.

  Rozwiązanie zadań na egzaminie radcowskim następuje w formie odręcznej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

  Nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu radcowskiego, a więc do 23 lutego 2016 r. zdający składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.
 
  W przypadku wyboru rozwiązywania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia związane z użyciem tego sprzętu. Niezłożenie oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu radcowskiego oznacza wybór formy odręcznej rozwiązywania zadań.
 
  Zdający ponosi ryzyko wynikające z użycia własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, wiążące się z brakiem możliwości rozwiązania zadań z egzaminu radcowskiego. W takim przypadku zdający może przystąpić do rozwiązywania zadania odręcznie, jednakże czas trwania danej części egzaminu radcowskiego nie zostaje przedłużony.
 
  W przypadku wystąpienia w trakcie trwania egzaminu radcowskiego jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających korzystanie z własnego sprzętu komputerowego zdający sporządza pracę zawierającą rozwiązanie zadania odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu radcowskiego nie zostaje przedłużony.

  Zdający, rozwiązując zadanie przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, w każdym momencie zdawania egzaminu radcowskiego może zrezygnować z tego sposobu rozwiązywania zadań i sporządzić pracę zawierającą rozwiązanie zadania odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu radcowskiego nie zostaje przedłużony.
  Zdający, którzy wybiorą możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, powinni we własnym zakresie sprzęt ten przygotować pod kątem minimalnych wymagań technicznych.

Minimalne wymagania, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

• procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
• 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
• system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10;
• zainstalowany program Microsoft.NET Framework 3.5 SP1[1];
• 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
• wolny port USB;
• konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
• odinstalowany program antywirusowy;
• wyłączony wygaszacz ekranu;
• opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” / „wysoka wydajność”[3];
• zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
• wyłączone aktualizacje automatyczne.

[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko.

[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”.

[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.

Uwagi:

•Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
•Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
•Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

  Zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie Aplikacji do zdawania egzaminu, dlatego sugerowane jest odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

  Zaleca się, aby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy sprzęt komputerowy, na którym zdający zamierza rozwiązywać zadania, spełnia wymienione wymagania, przed egzaminem i we własnym zakresie skorzystać z pomocy informatyka.

 Tylko właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni prawidłowe działanie Aplikacji do zdawania egzaminu.

  Przygotowanie sprzętu komputerowego zgodnie z podanymi wymogami jest obowiązkiem zdającego, który wybrał taką formę rozwiązywania zadań.

  Wersja demonstracyjna „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” oraz „Instrukcja użytkownika - aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych” zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

  Użycie własnego sprzętu komputerowego przy rozwiązywaniu zadań z egzaminu radcowskiego może nastąpić w sposób uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji.

  Podstawa prawna zamieszczenia informacji: § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 116).
 
Przewodnicząca
Komisji Egzaminacyjnej
do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego
z siedzibą w Łodzi
SSA dr Jolanta Grzegorczyk
 
Informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań ... (PDF)

Oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego ... (PDF)
 

26 stycznia 2016
 
Komunikat dla osób składających wnioski o przystąpienie do egzaminu radcowskiego

W związku z upływającym w dniu 30 stycznia 2016 r. terminem składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego przez osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych informujemy, że Biuro OIRP w Łodzi w dniu 30 stycznia 2016 roku (sobota) będzie czynne w godzinach 9-12.

14 stycznia 2016
 
Aktualny harmonogram zajęć dla aplikantów radcowskich
II i III roku
 
II rok aplikacji ... (PDF)
III rok aplikacji ... (PDF)

Informacja dla aplikantów radcowskich rozpoczynających aplikację radcowską w 2016 roku
 
Uprzejmie prosimy o przekazanie do dnia 8 stycznia 2016 r. do Działu Aplikacji informacji dotyczącej wyboru patrona. W treści e-maila wysłanego na adres: justynasawa@oirp.home.pl lub ewelinaurbanska@oirp.home.pl prosimy podać imię i nazwisko radcy prawnego.

23 grudnia 2015
 
Informacje dotyczące wydawania legitymacji dla aplikantów radcowskich.

Informujemy, że aplikanci rozpoczynający aplikację w styczniu 2016 roku oraz ci, którzy do chwili obecnej nie posiadają legitymacji, winni złożyć  zdjęcie w formie elektronicznej - nagrane na płytę CD lub DVD - i w takiej postaci przekazać do Działu Aplikacji OIRP lub przesłać drogą e-mailową
na adres justynasawa@oirp.home.pl lub ewelinaurbanska@oirp.home.pl
                                                                                                                                             Więcej … (PDF)

23 grudnia 2015
 
W załączeniu przedstawiamy plany zajęć na rok 2016.
 
Wykłady odbywać się będą w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy
ul. ks. Tymienieckiego 22/24 od godz. 9.15, natomiast ćwiczenia – w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi przy ul. Tylnej 14 od godz. 9.15 według porządku:
 
I rok – poniedziałek
II rok – wtorek
III rok – środa
 
Ewentualne zmiany godzin lub dni zajęć uwzględniono w harmonogramie.
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 
Plan dla I roku aplikacji … (PDF)
Plan dla II roku aplikacji … (PDF)
Plan dla III roku aplikacji … (PDF)

2 grudnia 2015
 
W załączeniu przedstawiamy wyniki z egzaminu z kodeksu cywilnego (prawa cywilnego) oraz wytyczne.
 
Wytyczne do zadania z zakresu umów cywilnoprawnych - kolokwium dla aplikantów radcowskich (I rok) ... (PDF)
 
Wyniki kolokwium z dnia 23.11.2015 - kodeks cywilny ... (PDF)

2 grudnia 2015
 
Informacja dotycząca kolokwiów poprawkowych oraz w pierwszym dodatkowym terminie
 
       Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi informuje, iż kolokwia poprawkowe pisemne z: kodeksu cywilnego oraz postępowania cywilnego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego,  postępowania sądowo-administracyjnego, prawa finansowego i podatkowego oraz kolokwia poprawkowe ustne z: prawa pracy,  prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa upadłościowego i naprawczego zaplanowane zostały na dzień 14 grudnia 2015 r. i odbędą się w siedzibie Izby przy ul. Tylnej 14 o godz. 16.00.
 
       Jednocześnie informujemy, iż są to ostatnie przewidziane do przeprowadzenia kolokwia w tym roku szkoleniowym.
 
radca prawny Krzysztof Wójcik

1 grudnia 2015
 
W załączeniu przedstawiamy wyniki kolokwium z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego, prawa finansowego i podatkowego oraz wytyczne.
 
   Wytyczne do zadania z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego, prawa finansowego i podatkowego - kolokwium dla aplikantów radcowskich (III rok) ... (PDF)
 
   Wyniki kolokwium z dnia 23.11.2015 - Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, postępowanie sądowo-administracyjne, prawo finansowe i podatkowe...(PDF)

27 listopada 2015
 
INFORMACJA O ŚLUBOWANIU APLIKANTÓW RADCOWSKICH

Uprzejmie informuję, że ślubowanie aplikantów rozpoczynających aplikację radcowską w styczniu 2016 r. odbędzie się w dniu 15 grudnia 2015 r. o godz. 18.00, w dawnej fabryce L. Grohmana w Łodzi, w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24.
Obecność obowiązkowa.

Grzegorz Wyszogrodzki                
Dziekan Rady                      
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

26 listopada 2015
 
Lista aplikantów radcowskich I roku przystępujących w dniu 30 listopada 2015 roku do kolokwium poprawkowego oraz w pierwszym dodatkowym terminie – PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.
więcej ... (PDF)

24 listopada 2015
 
Uprzejmie informujemy, że ustne kolokwium poprawkowe oraz w pierwszym dodatkowym terminie z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych dla aplikantów III roku odbędzie się w dniu 4 grudnia 2015 r. od godz. 15:00 w siedzibie Izby.

18 listopada 2015
 
Uprzejmie informujemy, że wyniki kolokwium pisemnego z prawa rodzinnego i opiekuńczego aplikantów II – go roku są już dostępne w siedzibie Izby.
 
W załączeniu wytyczne do kazusu z prawa rodzinnego i opiekuńczego ... (PDF)

15 listopada 2015
 
Informacja dotycząca kolokwiów poprawkowych oraz w pierwszym dodatkowym terminie
 
       Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi informuje, iż kolokwia poprawkowe z kodeksu cywilnego oraz prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego,  postępowania sądowo-administracyjnego, prawa finansowego i podatkowego zaplanowane na dzień 23 listopada 2015 r. odbędą się w siedzibie Izby przy ul. Tylnej 14 o godz. 13.30.
 
radca prawny Krzysztof Wójcik

15 listopada 2015
 
W załączeniu przedstawiamy wyniki z egzaminu z kodeksu cywilnego (prawa cywilnego) oraz wytyczne.
 
Wytyczne do zadania z zakresu umów cywilnoprawnych - kolokwium dla aplikantów radcowskich (I rok) ... (PDF)
 
WYNIKI KOLOKWIUM Z DNIA 29.10.2015 - KODEKS CYWILNY ... (PDF)

13 listopada 2015
 
Uprzejmie informujemy, że wyniki kolokwium pisemnego z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego,  postępowania sądowo-administracyjnego oraz prawa finansowego i podatkowego aplikantów III – go roku są już dostępne w siedzibie Izby.
 
W załączeniu wytyczne do kazusu ... (PDF)

10 listopada 2015
 
Lista aplikantów radcowskich II roku przystępujących w dniu 14 listopada 2015 roku do kolokwium poprawkowego oraz w pierwszym dodatkowym terminie
PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH, PRAWO GOSPODARCZE, PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

więcej ... (PDF)

4 listopada 2015
 
Lista aplikantów radcowskich III roku przystępujących w dniu 07 listopada 2015 roku do kolokwium w formie ustnej ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKA RADCY PRAWNEGO ORAZ ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

więcej... (PDF)

30 października 2015
 
Uprzejmie informujemy, że wyniki poprawkowego kolokwium pisemnego z kodeksu postępowania cywilnego aplikantów I – go roku
są już dostępne w siedzibie Izby.

W załączeniu wytyczne do kazusu z postępowania cywilnego … (PDF)

26 października 2015
 
Informacja dotycząca kolokwiów poprawkowych oraz w pierwszym dodatkowym terminie
 
       Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi przypomina o już wyznaczonych terminach oraz informuje o wyznaczeniu terminów kolokwiów poprawkowych oraz w pierwszym dodatkowym terminie z niżej wymienionych przedmiotów. Kolokwia odbędą się:

- 14 listopada 9.15 prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze, prawo upadłościowe i naprawcze, ustne;
 
30 listopada 16.00 prawo pracy, ustne.
 
Kolokwia odbędą się w siedzibie Izby w Łodzi przy ul. Tylnej 14.
 
r.pr. Krzysztof Wójcik

26 października 2015
 
Informacja o kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego
 
       Przypominamy, iż kolokwium (pisemne) poprawkowe oraz w pierwszym dodatkowym terminie z prawa rodzinnego i opiekuńczego odbędzie się w dniu 3 listopada 2015 r.
       Kolokwium odbędzie się w siedzibie Izby, w Łodzi, przy ul. Tylnej 14. Godzina rozpoczęcia - 15.45.
 
r. pr. Krzysztof Wójcik

23 października 2015
 
Informacja o kolokwiach pisemnych
 
Przypominamy o terminie kolokwiów pisemnych:

26 października 2015 r., III rok aplikacji, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne,  postępowanie sądowo-administracyjne, prawo finansowe i podatkowe, pierwszy termin;
 
29 października 2015 r., I rok aplikacji, kodeks cywilny, pierwszy termin.
 
Kolokwia odbędą się w ŁSSE w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 22/24 (w sali, w której prowadzone były wykłady). Kolokwia rozpoczynają się o godzinie 9.15.

r. pr. Krzysztof Wójcik

19 października 2015
 
Uprzejmie informujemy, że wyniki kolokwium pisemnego z prawa rodzinnego i opiekuńczego aplikantów II – go roku są już dostępne w siedzibie Izby.
 
W załączeniu wytyczne do kazusu z prawa rodzinnego i opiekuńczego ... (PDF)

15 października 2015
 
Lista aplikantów radcowskich II roku przystępujących w dniu 24 października 2015 roku do kolokwium w formie ustnej
PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH, PRAWO GOSPODARCZE, PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE
 
więcej ... (PDF)

12 października 2015
 
Lista aplikantów radcowskich I roku przystępujących w dniu 17 października 2015 roku do kolokwium w formie ustnej
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 
więcej ... (PDF)

9 października 2015
 
Uprzejmie informujemy, że wyniki poprawkowego kolokwium pisemnego z postępowania karnego aplikantów II – go roku są już dostępne w siedzibie Izby.
 

W załączeniu wytyczne do kazusu z postępowania karnego ... (PDF)

2 października 2015
 
Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich
 
więcej ... (PDF)
oświadczenie ... (DOC)
wniosek ... (DOC)
Dodano 1 października 2015
 
Informacja dla aplikantów II roku

Kolokwium pisemne z prawa rodzinnego i opiekuńczego, pierwszy termin, odbędzie się 6 października 2015 r. w ŁSSE w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 22/24. Kolokwium rozpocznie się o godzinie 9.15.
                      
 r. pr. Grzegorz Rajczak
Kierownik Szkolenia Aplikantów

Dodano 15 września 2015
 
Informacja dotycząca kolokwiów pisemnych

Uprzejmie przypominam o terminach i informuję o miejscu i godzinie rozpoczęcia kolokwiów pisemnych. Kolokwia pisemne w pierwszym dodatkowym terminie oraz terminie poprawkowym z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia oraz postępowania cywilnego odbędą się w siedzibie Izby przy ul. Tylnej 14, odpowiednio:
 
- z prawa karnego, postępowania karnego ... w dniu 21 września 2015 r. o godz. 16.15,
 
- postępowania cywilnego w dniu 25 września 2015 r. o godz. 15.30.
 
r. pr. Krzysztof Wójcik

Dodano 19 sierpnia  2015
 
Uprzejmie informujemy, że wyniki kolokwium pisemnego z kodeksu postępowania cywilnego aplikantów I – go roku są już dostępne w siedzibie Izby.
 
W załączeniu wytyczne do kazusu z kpc. ... (PDF)

Dodano 19 sierpnia  2015
 
Aktualny harmonogram zajęć dla aplikantów radcowskich
na wrzesień i październik 2015 roku
 
I rok aplikacji ... (PDF)
II rok aplikacji ... (PDF)
III rok aplikacji ... (PDF)

Dodano 18 sierpnia  2015
 
 
Uprzejmie informujemy, że wyniki kolokwium pisemnego z postępowania karnego aplikantów II – go roku są już dostępne w siedzibie Izby.
 
W załączeniu wytyczne do kazusu z postępowania karnego ... (PDF)

Dodano 16 lipca  2015
Wytyczne

W nawiązaniu do informacji co do udostępnienia wytycznych do kazusów z kolokwiów pisemnych przed udostępnieniem wyników kolokwium, niniejszym uprzejmie informuję, iż ze względu na brzmienie zapisów regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (§ 31 ust. 10) wytyczne zostaną udostępnione równocześnie z ogłoszeniem wyników kolokwiów.
 
r. pr. Krzysztof Wójcik

Komunikat dla aplikantów radcowskich I roku
 
Informuję, że wykład z prawa ubezpieczeń społecznych z r.pr. Magdaleną Krakowiak planowany na 14 lipca z przyczyn niezależnych od Izby odbędzie się w dniu 17 lipca /piątek/ o godzinie 9.00. Miejsce wykładu bez zmian.
                        
    r.pr. Grzegorz Rajczak
                             Kierownik Szkolenia Aplikantów

Dodano 25 czerwca  2015
 
Informacja o kolokwiach pisemnych
 
Przypominamy o terminie kolokwiów pisemnych:
 • 2 lipca 2015 r. prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia, pierwszy termin;
 • 3 lipca 2015 r. postępowanie cywilne, pierwszy termin.
Kolokwia odbędą się w ŁSSE w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 22/24 (w sali, w której prowadzone były wykłady). Kolokwia rozpoczynają się o godzinie 9.15.
 
 
r. pr. Krzysztof Wójcik

Dodano 16 czerwca  2015
 
W związku z istniejącymi ograniczeniami lokalowymi i wynikającą z tego koniecznością przestrzegania stosownych zaleceń przeciwpożarowych, uprzejmie proszę, aby każdy ze ślubujących w dniu 24 czerwca zaprosił na tę uroczystość nie więcej niż  jedną osobę towarzyszącą.
 
W przypadku niezastosowania się do powyższego, istnieje realna obawa ograniczenia ilości osób towarzyszących przez podmiot zarządzający obiektem.
 
r. pr. Grzegorz Rajczak
Kierownik Szkolenia Aplikantów

Dodano 26 maja 2015
 
Komunikat dla aplikantów III roku
 
Niniejszym informujemy, że ćwiczenia z Postępowania sądowo-administracyjnego dla wszystkich grup w roku szkoleniowym 2015 poprowadzi sędzia NSA Tomasz Zbrojewski.
 
r. pr. Grzegorz Rajczak

Dodano 26 maja 2015
 
Komunikat dla aplikantów III roku
 
Niniejszym przedstawiam nowy plan dla zajęć w dniach
8 i 15 czerwca oraz 6 lipca 2015 roku.
 
8 czerwca 2015 roku godz. 8:30 Prawo administracyjne ustrojowe i materialne
- r. pr. M. Woźniak - 4 h
 
15 czerwca 2015 roku godz. 9:00 Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego - r. pr. M. Modro Prym - 6 h
 
6 lipca 2015 roku godz. 8:30 Prawo administracyjne ustrojowe i materialne -
r. pr. M. Woźniak - 5 h
 
Miejsce przeprowadzenia wykładów pozostaje bez zmian / ŁSSE /.
 
r. pr. Grzegorz Rajczak

Dodano 21 maja 2015
 
Komunikat dla aplikantów I roku
 
Informujemy, że wykład z zakresu prawa konstytucyjnego z panią A. Młynarską-Sobaczewskązostaje przełożony z dnia 16 czerwca 2015 r. na 2 czerwca 2015 r. na godzinę 15:00.

Natomiast w dniu 16 czerwca odbędzie się wykład z zakresu prawa cywilnego z sędzią I. Rekściem. Miejsce wykładów bez zmian.

Dodano 5 maja 2015
 
INFORMACJA O ŚLUBOWANIU RADCÓW PRAWNYCH
 
Uroczystość ślubowania Radców Prawnych, którzy w marcu 2015r. złożyli egzamin radcowski, odbędzie się w dniu 24 czerwca 2015r. o godzinie 17.00 w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi.
 
 
Dziekan Rady               
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
Grzegorz Wyszogrodzki          

Dodano 30 kwietnia 2015 roku
 
Komunikat dla aplikantów III roku

Informujemy, że wykłady z zakresu prawa dewizowego z prof. Lesławem Góralem w dniach 11 maja 2015r. i 18 maja 2015r. rozpoczną się o godz. 8.30.

Dodano 23 kwietnia 2015 roku
 
Informacja w sprawie składania wniosków o wpis na listę radców prawnych, po egzaminie radcowskim.
 
Osoby, które złożyły z wynikiem pozytywnym  egzamin radcowski w 2015 r.,  składają w terminie  do dnia  06 maja 2015 r. w Biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, przy ul. Tylnej 14 wnioski o wpis na listę radców  prawnych. Informujemy, że posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, podczas którego rozpatrywane będą wnioski o wpis na listę radców prawnych odbędzie się w dniu 07 maja 2015 r.
 
więcej ... (PDF)

Dodano 2 kwietnia 2015 roku
 
Informacja o terminach kolokwiów dla aplikantów OIRP w Łodzi w roku szkoleniowym 2015
 
       Prezydium Rady OIRP w Łodzi informuje o wyznaczeniu wszystkich pierwszych terminów kolokwiów w roku szkoleniowym 2015. Z części przedmiotów wyznaczono terminy poprawkowe oraz pierwsze dodatkowe.
       Przypominamy Państwu, iż zgodnie z treścią regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej kolokwia przeprowadza się do dnia 15 grudnia danego roku szkoleniowego. Jednocześnie informujemy, że z jednego przedmiotu planowane jest wyznaczanie nie więcej niż trzech terminów kolokwium.
       Wszystkie wskazane poniżej kolokwia ustne odbywać się będą w siedzibie OIRP w Łodzi przy ul. Tylnej 14 i rozpoczynać się będą o g. 9.15. Miejsca odbywania i godziny rozpoczęcia kolokwiów pisemnych zostaną przedstawione w terminach późniejszych.
 
r. pr. Krzysztof Wójcik
 
Terminy:
 
I rok aplikacji
 1. 3 lipca 2015 r. postępowanie cywilne, pierwszy termin, kolokwium pisemne;
 2. 25 września 2015 r. postępowanie cywilne, pierwszy dodatkowy termin oraz termin poprawkowy, kolokwium pisemne;
 3. 17 października 2015 r. prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, pierwszy termin, kolokwium ustne;
 4. 29 października 2015 r.  kodeks cywilny, pierwszy termin, kolokwium pisemne;
 5. 23 listopada 2015 r. kodeks cywilny, pierwszy dodatkowy termin oraz termin poprawkowy, kolokwium pisemne.
II rok aplikacji
 1. 2 lipca 2015 r. prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia, pierwszy termin, kolokwium pisemne;
 2. 21 września 2015 r. prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia, pierwszy dodatkowy termin oraz termin poprawkowy, kolokwium pisemne;
 3. 6 października 2015 r. prawo rodzinne i opiekuńcze, pierwszy termin, kolokwium pisemne;
 4. 24 października 2015 r. prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze, prawo upadłościowe i naprawcze, pierwszy termin, kolokwium ustne;
 5. 3 listopada 2015 r. prawo rodzinne i opiekuńcze, pierwszy dodatkowy termin oraz termin poprawkowy, kolokwium pisemne;
 6. 14 listopada 2015 r. prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze, prawo upadłościowe i naprawcze, pierwszy dodatkowy termin oraz termin poprawkowy, kolokwium ustne.
III rok aplikacji
 1. 26 października 2015 r. prawo administracyjne, postępowanie administracyjne,  postępowanie sądowo-administracyjne, prawo finansowe i podatkowe, pierwszy termin, kolokwium pisemne;
 2. 7 listopada 2015 r. zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych, pierwszy termin, kolokwium ustne;
 3. 23 listopada 2015 r. prawo administracyjne, postępowanie administracyjne,  postępowanie sądowo-administracyjne, prawo finansowe i podatkowe, pierwszy dodatkowy termin oraz termin poprawkowy, kolokwium pisemne.
 

Dodano 9 lutego 2015 roku
 
Komunikat Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego wraz z dodatkowymi informacjami
 
    W imieniu własnym oraz w imieniu pozostałych Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych z siedzibą w Łodzi, powołanych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. uprzejmie przypominam, że obowiązujące przepisy umożliwiają rozwiązywanie zadań na egzaminie radcowskim w formie odręcznej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.
 
więcej ... (PDF)

Dodano dnia 4 lutego 2015 roku
 
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYKŁADÓW W MIESIĄCU LUTYM I MARCU 2015 DLA APLIKANTÓW I ROKU
Niniejszym ulega zmianie harmonogram wykładów w miesiącu lutym i marcu
2015r. który przedstawia się następująco:
10 lutego 2015 r. godz. 8.30 kpc SSA W. Kuberska 8 h
17 lutego 2015 r. godz. 8.30 kpc SSA W. Kuberska 8 h
24 lutego 2015 r. godz. 9.00 etyka  3 h, zasady wykonywania zawodu 5 h
3 marca 2015 r. godz. 8.30 kpc SSA W. Kuberska 6 h ; zasady wykonywania
zawodu 3 h
10 marca 2015 r. godz. 9.00 zasady wykonywania zawodu  7 h
17 marca 2015 r. godz. 8.30 kpc SSA W. Kuberska 8 h
 
Zwracam Państwa uwagę że zajęcie odbywające się w dniach - 10 i 17 lutego
oraz 3 i 17 marca 2015 r. rozpoczynają się wyjątkowo wcześniej o godz. 8.30
W pozostałym zakresie dotychczasowy plan zajęć zachowuje aktualność.

r. pr Grzegorz Rajczak
Kierownik Szkolenia Aplikantów

Dodano dnia 19 stycznia 2015 roku
 
Informuję, że dodatkowe zajęcia z SSN Dariuszem Świeckim z zakresu sporządzania apelacji karnej dla aplikantów przystępujących do egzaminu radcowskiego odbędą się w dniu 27 lutego 2015, godz. 16.00 w wymiarze 5 h lekcyjnych.
 
Wykład zostanie przeprowadzony w ŁSSE w Łodzi przy ulicy Tymienieckiego
 
r. pr. Grzegorz Rajczak
Kierownik Szkolenia Aplikantów Radcowskich

Dodano dnia 18 stycznia 2015 roku
 
Informuję, że dodatkowe zajęcia dla aplikantów przystępujących do egzaminu
radcowskiego odbędą się w następujących terminach:
9 lutego 2015, godz. 10.00 - 14.30 (omówienie popularnych błędów apelacji)
dr M. Wojewoda- 5 h
24 lutego godz. 16.00 - 20.00 ( omówienie popularnych błędów skargi ) SNSA
Zygmunt Zgierski - 4 h
25 lutego 2015, godz. 16.00 - 20.00 ( omówienie popularnych błędów skargi ) SNSA Zygmunt Zgierski - 4 h
26 lutego 2015, godz. 9.00 - 13.30 (umowa cywilnoprawna) - 5 h
 
Wykłady zostaną przeprowadzone w ŁSSE w Łodzi przy ulicy Tymienieckiego
 
O dodatkowych zajęciach przygotowujących za zakresu prawa karnego i postępowania karnego poinformuję odrębnym komunikatem.
 
r. pr. Grzegorz Rajczak
Kierownik Szkolenia Aplikantów Radcowskich

Dodano dnia 16 stycznia 2015 roku
 
Uprzejmie informujemy, że wyniki kolokwium pisemnego z prawa postępowania karnego są już dostępne w siedzibie Izby .

Wytyczne do kazusu z prawa postępowania  karnego. - (PDF)

Dodano dnia 9 stycznia 2015 roku
 
Prezydium Rady OIRP w Łodzi informuje, iż ostatnie przewidywane terminy egzaminów w pierwszym dodatkowym terminie oraz poprawkowych za ubiegły rok szkoleniowy wyznaczone zostają:
 1. prawo cywilne (pisemny, I rok), 16 stycznia 2015 r., g. 15.30;
 2. postępowanie cywilne (pisemny, I rok), 16 stycznia 2015 r., g. 15.30;
 3. postępowanie karne (pisemny, II rok), 16 stycznia 2015 r., g. 15.30;
 4. prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze, prawo upadłościowe i handlowe (ustny, II rok), 16 stycznia 2015 r., g. 16.00., z zastrzeżeniem, iż dla osób przystępujących do egzaminu z postępowania karnego egzamin z prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego oraz upadłościowego i naprawczego wyznaczony jest na g. 15.00;
 5. prawo rodzinne (ustny, II rok), 16 stycznia 2015 r., g. 16.00;
 6. prawo pracy (ustny I rok), 16 stycznia 2015 r., g. 15.00.
Wszystkie egzaminy odbędą się w siedzibie Izby przy ul. Tylnej 14.
 
r. pr. Krzysztof Wójcik

Dodano dnia 5 stycznia 2015 roku
 
ZAPROSZENIE DLA APLIKANTÓW  DO UDZIAŁU W IV EDYCJI KONKURSU ARBITRAŻOWEGO LEWIATAN
 
więcej ... (PDF)

Dodano dnia 22 grudnia 2014 roku
 
Prezydium OIRP w Łodzi informuje, że ustne kolokwium poprawkowe oraz w pierwszym dodatkowym terminie z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego i prawa upadłościowego i naprawczego odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014r.
 
więcej ... (PDF)

Dodano dnia 18 grudnia 2014 roku
 
Uchwała Nr 91/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 września 2014 r. w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej.
 
więcej ... (PDF)

Dodano dnia 15 grudnia 2014 roku
 
Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwium w roku szkoleniowym 2015
 
więcej ... (PDF)

Dodano 17 grudnia 2014 roku
 
Prezydium OIRP w Łodzi informuje, że ustne kolokwium poprawkowe oraz w pierwszym dodatkowym terminie z zakresu prawa administracyjnego materialnego odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014r. o godzinie 16:30 w siedzibie Izby przy ul. Tylnej 14.
więcej ... (PDF)

Dodano 10 grudnia 2014 roku
 
Informacja dla Aplikantów OIRP w Łodzi dotycząca ustnego kolokwium poprawkowego oraz w pierwszym dodatkowym terminie z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego i prawa upadłościowego i naprawczego w dniu 16 grudnia 2014r.
 
więcej ... (PDF)

Dodano 8 grudnia 2014 roku
 
Informacja dla Aplikantów II roku dotycząca ustnego kolokwium poprawkowego
oraz w pierwszym dodatkowym terminie z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w dniu 15 grudnia 2014r.
 
więcej ... (PDF)

 
Informuję, że ślubowanie aplikantów I roku aplikacji radcowskiej odbędzie się w dniu 15 grudnia 2014 r., o godz. 17.00, w fabryce L. Grohmana w Łodzi, w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24.
Obecność obowiązkowa.

                                Dziekan Rady     
                                OIRP w Łodzi      
                              Grzegorz Wyszogrodzki
 

 Dodano 2 grudnia 2014 roku
 
Prezydium Rady OIRP w Łodzi informuje, iż w pierwotnej wersji wytycznych do kazusu z prawa cywilnego (egzamin z dnia 6 listopada 2014 r.) pojawiło się błędne odwołanie do art. 673 par. 2 kc, zamiast do art. 688 kc, gdy chodzi o długość okresu wypowiedzenia umowy.
 
Na skutek powyższego, dokonano powtórnego sprawdzenia prac. Informacja dotycząca ewentualnej korekty ocen dostępna jest dla Państwa w siedzibie Izby.
 
W załączeniu przedstawiamy poprawione, aktualne wytyczne. ... (PDF)
 
r. pr. Krzysztof Wójcik

Dodano 27 listopada 2014 roku
 
Informacja dla Aplikantów OIRP w Łodzi dotycząca ustnego kolokwium poprawkowego oraz w pierwszym dodatkowym terminie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w dniu 01 grudnia 2014r.
 
więcej ... (PDF)
 

Dodano 20 listopada 2014 roku
 
Lista aplikantów radcowskich II roku
przystępujących w dniu 29 listopada 2014 roku do kolokwium w formie ustnej
PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH, PRAWO GOSPODARCZE, PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE
 
więcej ... (PDF)

Dodano 20 listopada 2014 roku
 
Uprzejmie informujemy, że wyniki kolokwium pisemnego z prawa cywilnego aplikantów I – go roku są już dostępne w siedzibie Izby

Dodano 18 listopada 2014 roku
 
Rozwiązania i wytyczne do kazusu
z postępowania sądowoadministracyjnego.
 
więcej ... (PDF)

Dodano 4 listopada 2014 roku
 
Lista aplikantów radcowskich I roku
przystępujących w dniu 15 listopada 2014 roku do kolokwium
w formie ustnej PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 
 
lista ... (PDF)

Dodano 3 listopada 2014 roku
 
Informacja dla aplikantów I i III roku OIRP w Łodzi dotycząca kolokwiów pisemnych
 
       Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi informuje, iż kolokwia z: prawa cywilnego (6 listopada), postępowania sądowoadministracyjnego (7 listopada), postępowania administracyjnego (18 listopada), prawa unii europejskiej i międzynarodowej ochrony praw człowieka (18 listopada) odbędą się w ŁSSE przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24. Kolokwia rozpoczynają się o godzinie 9.00, z tym, że w dniu 18 listopada o g. 9.00 odbędzie się kolokwium z prawa unii europejskiej i międzynarodowej ochrony praw człowieka zaś o g. 10.00 z prawa administracyjnego.
 
radca prawny Krzysztof Wójcik

Dodano 3 listopada 2014 roku
 
Informacja dla aplikantów OIRP w Łodzi dotycząca kolokwiów poprawkowych oraz w pierwszym dodatkowym terminie
 
       Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi informuje o wyznaczeniu terminów kolokwiów poprawkowych oraz w pierwszym dodatkowym terminie z niżej wymienionych przedmiotów. Kolokwia odbędą się:
 • 24 listopada prawo administracyjne materialne, ustne, g. 16.00;
 • 1 grudnia prawo pracy, ustne, godz. 16.00;
 • 15 grudnia prawo rodzinne i opiekuńcze, ustne, g. 16.00;
 • 16 grudnia postępowanie administracyjne, pisemne, g. 16.00 oraz prawo spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa upadłościowego i naprawczego, ustne, o tej samej godzinie;
 • 17 grudnia prawa unii europejskiej i międzynarodowej ochrony praw człowieka, pisemne (test), g. 16.00 oraz prawo cywilne, pisemne, o tej samej godzinie.
 
Pozostałe już wyznaczone terminy pozostają bez zmian. Wszystkie kolokwia odbędą się w siedzibie Izby przy ul. Tylnej 14.
 
radca prawny Krzysztof Wójcik

Dodano 29 października 2014 roku
 
Informacja dla aplikantów OIRP w Łodzi o zmianie terminów
kolokwiów poprawkowych oraz kolokwiów w pierwszym terminie
oraz wyznaczeniu terminów kolokwiów poprawkowych
      
 
    Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, informuje o przeniesieniu terminów kolokwiów poprawkowych oraz terminów kolokwiów dla osób zdających w pierwszym dodatkowym terminie z postępowania cywilnego (I rok, pisemne), postępowania karnego (II rok, pisemne) oraz prawa podatkowego, finansowego i celnego (III rok, pisemne - test). Kolokwia odbędą się dnia 8 grudnia 2014 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Izby przy ul. Tylnej 14.
     Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi informuje również o wyznaczeniu terminu egzaminu poprawkowego z postępowania sądowoadministracyjnego na dzień 8 grudnia 2014 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Izby przy ul. Tylnej 14.
 
radca prawny Krzysztof Wójcik

Dodano 23 października 2014 roku
 
W załączeniu rozwiązania i wytyczne do kazusów z
postępowania karnego i postępowania cywilnego.
 
wytyczne-kpc ... (PDF)
wytyczne-kpk ... (PDF)

Dodano 23 października 2014 roku
 
Informacja dla aplikantów OIRP w Łodzi o terminie
kolokwiów poprawkowych oraz w pierwszym terminie
 
Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, informuje o wyznaczeniu terminów kolokwiów poprawkowych oraz terminów kolokwiów dla osób zdających w pierwszym terminie z postępowania cywilnego (I rok, pisemne), postępowania karnego (II rok, pisemne) oraz prawa podatkowego, finansowego i celnego (III rok, pisemne - test). Kolokwia odbędą się - 21 listopada 2014 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Izby przy ul. Tylnej 14.
 
Grzegorz Wyszogrodzki  
Dziekan Rady OIRP w Łodzi

Dodano 22 października 2014 roku
 
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU KOLOKWIUM
DLA APLIKANTÓW RADCOWSKICH II ROKU
Z PRAWA SPÓŁEK HANDLOWYCH, PRAWA GOSPODARCZEGO, PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I NAPRAWCZEGO

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi informuje o zmianie terminu kolokwium ustnego dla Aplikantów Radcowskich II roku z prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa upadłościowego i naprawczego, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2014r.
Grzegorz Wyszogrodzki  
Dziekan Rady OIRP w Łodzi
 

Dodano 7 października 2014 roku
 
Lista aplikantów radcowskich III roku
przystępujących w dniu 25 października 2014 roku do kolokwium w formie ustnej
PRAWO ADMINISTRACYJNE MATERIALNE
 
lista ... (PDF)

Dodano 7 października 2014 roku
 
Lista aplikantów radcowskich II roku
 
Przystępujących w dniu 17 października 2014 roku do kolokwium w formie ustnej
 
lista ... (PDF)

Dodano 7 października 2014 roku
 
Informacja dot. wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich
 
                      
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi informuje, że zgodnie z treścią art. 33 ust. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. uzyskanie przez kandydata oceny pozytywnej z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.
więcej ... (PDF)

Dodano 1 października 2014 roku
 
Informuję, że kolokwium z prawa finansowego, podatkowego i celnego dla aplikantów III roku przystępujących do kolokwium w pierwszym terminie odbędzie się w dniu 10 października 2014 r. o godz. 16:00 w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, ul. Tylna 14.
 
radca prawny Krzysztof Wójcik

Dodano 29 września 2014 roku
 
Wyniki z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przeprowadzonego w dniu 27 września 2014 roku
więcej ... (PDF)

Dodano 27 września 2014 roku
 
INFORMACJA
O WYZNACZENIU KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA KOLOKWIÓW
DLA APLIKANTÓW RADCOWSKICH OIRP W ŁODZI
W ROKU SZKOLENIOWYM 2014
 
Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi informuje o wyznaczeniu komisji do przeprowadzenia kolokwiów dla aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w roku szkoleniowym 2014 w składach:
 
więcej ... (PDF)
 

Uprzejmie informujemy, że wyniki kolokwium pisemnego z postępowania cywilnego aplikantów I – go roku będą ogłoszone do dnia 20 września 2014 roku.
 
Aleksandra Grocholska – Jankowska radca prawny

Informuję, że wszyscy aplikanci III roku przystępujący do kolokwium z prawa podatkowego, finansowego i celnego w dniu 18 lipca 2014 r. zaliczyli je z wynikiem pozytywnym. Prawidłowe odpowiedzi i oceny do wglądu na pracach w siedzibie Izby.
 
Krzysztof Wójcik radca prawny

INFORMACJA DLA APLIKANTÓW RADCOWSKICH
OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI
o miejscu składania odbywania kolokwiów pisemnych w
ROKU SZKOLENIOWYM 2014r.

 
Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi informuje, że wyznaczone w pierwszych terminach kolokwia pisemne przewidziane programem szkolenia dla każdego roku aplikacji,  w roku szkoleniowym 2014 r., odbywać się będą od godziny 9.00 w siedzibie ŁSSE S.A. przy ul. Tymienieckiego 24. Kolokwia ustne odbywać się będą w siedzibie OIRP w Łodzi, przy ul. Tylnej 14. Godziny rozpoczęcia kolokwiów ustnych oraz podział na grupy do poszczególnych komisji zostanie podany do wiadomości w późniejszym terminie.  
                                                                                          
Grzegorz Wyszogrodzki   
Dziekan Rady OIRP w Łodzi

Termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską to  27 września 2014 r. (sobota) godz. 11.00.
 
Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa 13 sierpnia 2014 r.
 
Opłata za egzamin wstępny wynosi 840,00 zł. Wymaganą kwotę wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2014 r.".
 
Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:
 
1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego;
2. kwestionariusz osobowy;
3. życiorys;
4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub dokument potwierdzający ukończenie zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego;
5. zamiast dokumentu (o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (20 września 2014 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego;
6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny;
7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).
 
Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi  należy złożyć w siedzibie Izby przy ulicy Tylnej 14.
 
 

Dodano 29 czerwca 2014 roku
 
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINÓW KOLOKWIÓW DLA III ROKU APLIKACJI RADCOWSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI W ROKU SZKOLENIOWYM 2014r.

 
Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi informuje, że ze względów organizacyjnych postanowiło wyznaczyć kolokwia dla obu grup III roku w tych samych terminach tj.
 
18 lipca – Prawo finansowe, podatkowe i celne – pisemne
25 października – prawo administracyjne materialne – ustne
 7 listopada – postępowanie sądowoadministracyjne – pisemne
18 listopada – Postępowanie administracyjne  – pisemne
18 listopada – Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka - pisemne

                                                                                           
Grzegorz Wyszogrodzki   
Dziekan Rady OIRP w Łodzi

Dodano 12 czerwca 2014 roku
 
INFORMACJA O ŚLUBOWANIU RADCÓW PRAWNYCH
 
Uroczystość ślubowania Radców Prawnych, którzy w marcu 2014r. złożyli egzamin radcowski, odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014r. o godzinie 17.00 w Teatrze Muzycznym w Łodzi.
 
Dziekan Rady               
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
Grzegorz Wyszogrodzki         

Dodano 29 maja 2014 roku
 
Informacja dla aplikantów radcowskich I roku
 
Informujemy, że ćwiczenia dla aplikantów radcowskich I roku   zaplanowane na  czerwiec  2014 r. odbędą się,
 
- dla grupy I A w dniu  3 czerwca ( wtorek ),
- dla grupy I B w dniu 4 czerwca ( środa ),
- dla grupy I C w dniu 5 czerwca ( czwartek)
Od 10 czerwca 2014 zgodnie z harmonogramem.

Dodano 27 maja 2014 roku
 
INFORMACJA O TERMINACH KOLOKWIÓW DLA APLIKANTÓW RADCOWSKICH
OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI
W ROKU SZKOLENIOWYM 2014r.
 
Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi informuje o wyznaczeniu kolokwiów dla Aplikantów Radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w następujących terminach w roku szkoleniowym 2014r.:
 
I rok:
 
16 lipca – Postępowanie cywilne – pisemne
  6 listopada – Prawo cywilne – pisemne
15 listopada – Prawo pracy i Prawo ubezpieczeń społecznych – ustne
 
II rok:
 
4 września – Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, Kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia pisemne
17 października – pr. rodzinne i opiekuńcze – ustne
22 listopada – Prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze, prawo upadłościowe i naprawcze – ustne 
 
III rok:
 1. 15 lipca – Prawo finansowe, podatkowe i celne – pisemne
25 października – prawo administracyjne materialne – ustne
4 listopada – Postępowanie administracyjne  – pisemne
4 listopada – Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka - pisemne
18 listopada – Postępowanie sądowoadministracyjne – pisemne
 
 1. 18 lipca – Prawo finansowe, podatkowe i celne – pisemne
18 października – Prawo administracyjne materialne – ustny
  7 listopada – postępowanie sądowoadministracyjne – pisemne
21 listopada – Postępowanie administracyjne  – pisemne
21 listopada – Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka - pisemne
 
                                                                                           
Grzegorz Wyszogrodzki   
Dziekan Rady OIRP w Łodzi

Dodano 23 maja 2014 roku
 
W dniach 25 – 27 kwietnia 2014 r. odbyło się I Forum Aplikantów Radcowskich w Świnoujściu. Organizatorami tego spotkania była Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie. Relacja z tego spotkania znajduje się w załączniku. ... (PDF)

Dodano 14 maja 2014 roku
 
 
Informacja w sprawie składania wniosków o wpis na listę radców prawnych, po egzaminie radcowskim.
 
Osoby, które złożyły z wynikiem pozytywnym  egzamin radcowski w 2014 r.,  składają w terminie  do dnia  23 maja 2014 r. w Biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, przy ul. Tylnej 14 wnioski o wpis na listę radców  prawnych. Informujemy, że posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, podczas którego rozpatrywane będą wnioski o wpis na listę Radców prawnych odbędzie się w dniu 27 maja 2014 r.
więcej ... (PDF)

Dodano dnia 25 kwietnia 2014 roku
 
KOMUNIKAT
 
Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Łodzi informuje  … (PDF)
 

Dodano dnia 9 kwietnia 2014 roku
 
I Forum Aplikantów Radcowskich

W dniach 25 – 27 kwietnia 2014r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie organizuje I Forum Aplikantów Radcowskich w Świnoujściu. Forum odbędzie się pod hasłem „Po Co Aplikantowi Aplikacja ?” i jako pierwsze tego typu wydarzenie będzie miało na celu skłonienie aplikantów do dialogu w przedmiocie realizacji procesu kształcenia w ramach szkoleń aplikacyjnych oraz miejsca i roli aplikantów w samorządzie. Założeniem powyższego przedsięwzięcia jest także integracja środowiska aplikanckiego na poziomie całego kraju. Forum umożliwi również wymianę poglądów pomiędzy radcami prawnymi a aplikantami odnośnie obecnych i przyszłych perspektyw zawodu, efektywnej realizacji procesu kształcenia, a także wzmocnienie istoty organizacji aplikacji, z punktu widzenia późniejszego wykonywania zawodu radcy prawnego. Forum będzie miało o tyle atrakcyjną formułę, ponieważ oprócz wystąpień panelowych, przewiduje się pracę w ramach tzw. warsztatów. Tematem prac poszczególnych grup będą następujące zagadnienia: „Aplikant a tajemnica zawodowa”, „Odpowiedzialność aplikanta przed klientem, patronem, pracodawcą”, „Formy zatrudniania aplikantów i zasady ich wynagradzania” oraz „Miejsce aplikanta w samorządzie radcowskim”. Moderatorami grup warsztatowych będą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, zaś wyniki prac zostaną zaprezentowane podczas końcowego panelu dyskusyjnego.
 
    
 

Dodano dnia 27 marca 2014 roku
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informuję, że Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, na posiedzeniu w dniu 26 marca 2014 r., przyjęło sprawozdanie Przewodniczącego Zespołu do opracowania zbiorów pytań na kolokwia ustne w 2014 r., powołanego na podstawie § 30 ust. 3 a Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r.
W załączeniu przekazuję ogłoszenie Prezydium KRRP oraz zbiory pytań w formacie pdf. Pliki w formacie Word zostaną przekazane w dniu jutrzejszym.
Informuję nadto, że w dniu jutrzejszym zestawy zostaną opublikowane na stronie www.kirp.pl, z zachowaniem terminu określonego w Regulaminie.
 
1. Pytania na kolokwium ustne PP i Ubez.Społ. - 2014r.
2. Pytania z przedmiotu prawo prawo rodzinne i opiekuńcze - na kolokwium ustne w 2014r. - wersja ostateczna
3. Pytania na kolokwium z przedmiotu prawo upadłościowe i naprawcze - na kolokwium ustne w 2014r. - wersja ostateczna
4. Pytania z przedmiotu prawo gospodarcze - na kolokwium ustne w 2014r. - wersja ostateczna
5. Pytania z przedmiotu prawo spółek handl. - na kolokwium ustne w 2014r.- wersja ostateczna
6. Pytania z pr. adm. mat. na kolokwium ustne w 2014r. - wersja ostateczna
 
Z wyrazami szacunku
Ewa Stompor-Nowicka
Wiceprezes KRRP

Dodano dnia 25 marca 2014 roku
 
 
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie przypominamy o terminie składania zgłoszeń na I Forum Aplikantów Radcowskich, który upływa 31 marca 2014 r.
Potwierdzeniem udziału w I Forum Aplikantów Radcowskich jest podpisane i przesłane zgłoszenie  pocztą elektroniczną na adres Organizatora kierownik@oirp.szczecin.pl.
Najpóźniej w dniu rozpoczęcia Forum należy dostarczyć Organizatorowi oryginał przesłanego formularza zgłoszeniowego.
Z poważaniem,
Marzena Reszka
 

Dodano dnia 20 lutego 2014 roku
 
SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE WYJAZDU INTEGRACYJNEGO DLA APLIKANTÓW RADCOWSKICH
W TERMINIE 11-13 KWIETNIA 2014 R.
HOTEL Ossa Congress & Spa      Ossa 1/k Rawy Mazowieckiej

Informujemy uczestników wyjazdu integracyjnego aplikantów radcowskich, że istnieje możliwość skorzystania ze zorganizowanego transportu autokarowego. Wszystkich zainteresowanych wyjazdem autokarem prosimy o zgłoszenie tego Pani Ewie Kawczyńskiej telefonicznie pod numerem: (42) 673-41-05 wewn. 26 lub mailowo na adres: ewakawczynska@oirp.home.pl najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2014 r. oraz dokonanie dodatkowej opłaty w wysokości 10 zł na konto Izby.
Autokar wyjeżdża spod siedziby Izby w piątek 11 kwietnia o godzinie 15.00. Wyjazd w drogę powrotną 13 kwietnia o godzinie 11.00.
Aplikantów przyjeżdżających indywidualnie prosimy o dojazd do Hotelu najpóźniej do godziny 16.30, ponieważ od 17 rozpoczynają się wykłady ( obecność obowiązkowa ). Wszystkich dojeżdżających własnymi samochodami informujemy, że koszty parkingu pokrywa Okręgowa Izba Radców Prawnych. Przy wjeździe na teren hotelu prosimy pobrać bilet parkingowy, który należy aktywować na 30 minut przed wyjazdem. Przy wyjeździe należy przyłożyć aktywny bilet do czytnika ( w przypadku zagubienia biletu należy zadzwonić domofonem przy wyjeździe i recepcja otworzy szlaban na hasło: „ Okręgowa Izba "
 
Uwaga !! wszystkich przyjeżdżających indywidualnie prosimy o kierowanie się do Recepcji Kongresowej. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 16.00
 
Dla ułatwienia poruszania się po rozległym obiekcie, wszystkie miejsca, które będą dotyczyły pobytu naszej grupy bedą oznaczone logo OIRP w Łodzi.
 
Informujemy, że w cenę noclegu jest wliczone korzystanie z Centrum Wodno – Termalnego ( sauna , basen, jacuzzi )
 
 W załączniku szczegółowy harmonogram pobytu.  ... (PDF)
 
 Do miłego zobaczenia :)

Dodano dnia 4 lutego 2014 roku
 
Informacja dla zdających egzamin radcowski w 2014 r. o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego.
 
więcej ..... (PDF)
oświadczenie ... (PDF)

Dodano dnia 24 stycznia 2014 roku
 
Informuję, że kolokwium poprawkowe z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych odbędzie się w dniu 31 stycznia 2014 r. o godz. 16.30 w siedzibie OIRP w Łodzi, ul. Tylna 14.
      
Dziekan Rady OIRP w Łodzi
Grzegorz Wyszogrodzki
 

Dodano dnia 21 stycznia 2014 roku
 
Zaproszenie na spotkanie integracyjne dla Aplikantów Radcowskich
 
Zgodnie z wieloletnią tradycją mam przyjemność zaprosić  Wszystkich Aplikantów na spotkanie integracyjne . Wzorem lat ubiegłych będzie się ono składać z merytorycznych wykładów, ale znajdzie się również czas na zajęcia w plenerze, kolację przy ognisku oraz wspólną zabawę przy muzyce.
Tym razem zapraszam wszystkich chętnych Aplikantów do komfortowego Hotelu OSSA Congress & SPA, 96-200 Rawa Mazowiecka, miejscowość OSSA w terminie 11-13 kwietnia 2014 r.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o możliwości udziału w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszenia i wpłata kwoty 200 zł na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.
Proszę o zgłaszanie swojego udziału w spotkaniu pod numerem telefonu 42 6734105 wew. 26 lub mailowo na adres : ewakawczynska@oirp.home.pl. oraz uiszczenie opłaty najpóźniej do dnia 21 marca 2014 r.
Szczegóły organizacyjne spotkania zostaną zamieszczone na stronie internetowej w późniejszym terminie.
 
Kierownik Szkolenia Aplikantów Radcowskich
r. pr. Lech Witkowski

Dodano dnia 14 stycznia 2014 roku
 
W uzupełnieniu informacji o turnieju negocjacyjnym dla aplikantów radcowskich w załączeniu podaję do wiadomości zainteresowanych treść Regulaminu tego konkursu. ... (PDF)
 
Kierownik Szkolenia Aplikantów Radcowskich
r. pr. Lech Witkowski

Dodano dnia 13 stycznia 2014 roku
 
Uprzejmie informuję, że Krajowa Rada Radców Prawnych organizuje po raz drugi turniej negocjacyjny dla aplikantów radcowskich. W turnieju mogą uczestniczyć aplikanci ze wszystkich lat aplikacji zgrupowani w 3-osobowe zespoły. Rejestracja zespołów odbywać się będzie w terminie od 1 lutego 2014 r. do 21 lutego 2014 r. Szczegółowe informacje o turnieju będą ukazywały się na portalu www.e-kirp.pl

Kierownik Szkolenia Aplikantów Radcowskich
r. pr. Lech Witkowski

Dodano dnia 08 stycznia 2014 roku
 
Informacja dla aplikantów radcowskich
 
Informuję, że kolokwium poprawkowe oraz kolokwium dla osób, które nie stawiły się na kolokwium, a których nieobecność została usprawiedliwiona, z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych odbędzie się w dniu 17 stycznia 2014 r. o godz. 16.30 w siedzibie OIRP w Łodzi, ul. Tylna 14.
       
                                                        Dziekan Rady OIRP w Łodzi
                                                           Grzegorz Wyszogrodzki

Dodano dnia 27 grudnia 2013 roku
 
Informuję, że wszystkie zajęcia szkoleniowe dla obu grup III roku aplikacji oraz wykłady dla I i II roku aplikacji odbywać się będą w zrewitalizowanej fabryce L. Grohmana w Łodzi, w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 (  http://sse.lodz.pl/konf/lokalizacja/ ). Zajęcia ćwiczeniowe dla poszczególnych grup I i II roku aplikacji odbywać się będą w siedzibie OIRP przy ul. Tylnej 14. Zajęcia szkoleniowe rozpoczynają się o godzinie 9.00 w terminach podanych Planie zajęć dla poszczególnych roczników z tym, że wykład dla I roku w dniu 8 stycznia 2014 r. wyjątkowo rozpoczyna o godz. 8.30.  
 
Kierownik Szkolenia Aplikantów OIRP w Łodzi
r. pr. Lech Witkowski

Dodano dnia 23 grudnia 2013 roku
 
Harmonogram zajęć - na rok szkoleniowy 2014
 
Plan zajęć aplikacyjnych Rok I (PDF)
Plan zajęć aplikacyjnych Rok II  (PDF)
Plan zajęć aplikacyjnych Rok III A (PDF)
Plan zajęć aplikacyjnych Rok III B (PDF)
 

Dodano dnia 19 grudnia 2013 roku
 
Uchwała Nr 18/IX/2013 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwium w roku szkoleniowym 2014
 
więcej ... (PDF)

Dodano dnia 12 grudnia 2013 roku
 
Informacja dla aplikantów radcowskich I i II roku  aplikacji
 
Informuję, że kolokwium poprawkowe i w pierwszym  terminie dla osób, których nieobecność została usprawiedliwiona oraz kolokwium dla osób, które nie stawiły się na kolokwium w wyznaczonym terminie dodatkowym w przypadku usprawiedliwienia nieobecności przez Dziekana Rady OIRP w Łodzi z Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych odbędzie się w dniu 23 grudnia 2013 r. o godz. 14.00 w siedzibie OIRP w Łodzi, ul. Tylna 14.
        
                                Dziekan Rady OIRP w Łodzi
                               Grzegorz Wyszogrodzki

Dodano dnia 6 grudnia 2013 roku
 
Informuję, że w dniu 12 grudnia 2013 r. od godz. 14.00 w siedzibie OIRP w Łodzi, przy ul. Tylnej 14, odbędą się kolokwia poprawkowe oraz w pierwszym terminie dla osób, których nieobecność została usprawiedliwiona, z następujących bloków tematycznych:
- postępowanie sądowo-administracyjne,
- postępowanie administracyjne,
- prawo gospodarcze, prawo upadłościowe i naprawcze, ochrona własności intelektualnej,
- kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia, kodeks karny skarbowy,
- prawo spółek handlowych,
- kodeks postępowania cywilnego,
- prawo cywilne.
 
Kierownik Szkolenia Aplikantów OIRP w Łodzi
r.pr. Lech Witkowski

Dodano dnia 2 grudnia 2013 roku
 
Informacja dla aplikantów radcowskich I roku aplikacji
 
Informuję, że kolokwium z Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych poprawkowe i w pierwszym terminie dla osób, których nieobecność  została usprawiedliwiona  oraz kolokwium dla osób, które nie stawiły się na kolokwium w wyznaczonym terminie dodatkowym w przypadku usprawiedliwienia nieobecności przez Dziekana Rady OIRP w Łodzi  odbędzie się w dniu 9 grudnia 2013 r. o godz. 14.00 w siedzibie OIRP w Łodzi, ul. Tylna 14.
 
Kierownik Szkolenia Aplikantów OIRP w Łodzi
r.pr. Lech Witkowski

Dodano dnia 26 listopada 2013 roku
 
Informuję, że ślubowanie aplikantów I roku aplikacji radcowskiej odbędzie się w zrewitalizowanej fabryce L. Grohmana w Łodzi, w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24, w dniu 4 grudnia 2013 r. o godz. 17. 30.
 
Obecność obowiązkowa.

                            Kierownik Szkolenia Aplikantów OIRP w Łodzi
r.pr. Lech Witkowski
 

Dodano dnia 26 listopada 2013 roku
 
Informuję, że kolokwium  poprawkowe ( pisemne )  - Prawo finansowe, podatkowe i celne   dla aplikantów radcowskich III roku odbędzie się w dniu 4 grudnia 2013 r. godz. 16.00 w siedzibie OIRP w Łodzi, ul. Tylna 14.
Kolokwium ( ustne ) poprawkowe i w pierwszym terminie dla aplikantów III roku, których obecność została usprawiedliwiona   -  Prawo administracyjne materialne odbędzie się w dniu 6 grudnia 2013 r. godz. 16.30 w siedzibie OIRP w Łodzi, ul. Tylna 14.
 
Kierownik Szkolenia Aplikantów OIRP w Łodzi
r.pr. Lech Witkowski

Dodano dnia 24 listopada 2013 roku
 
Informacja dla aplikantów radcowskich I i II roku

Informuję, że ustne kolokwia poprawkowe oraz w pierwszym terminie dla osób, których nieobecność została usprawiedliwiona, z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych odbędą się w dniach:
 
1/    dla I roku aplikacji – 29 listopada 2013 r.,
 
2/    dla II roku aplikacji – 09 grudnia 2013 r.
 

Kolokwia rozpoczynają się o godz. 14.00, w siedzibie OIRP w Łodzi, ul. Tylna 14.
 
Kierownik Szkolenia Aplikantów OIRP w Łodzi
r.pr. Lech Witkowski

Dodano dnia 18 listopada 2013 roku
 
Komunikat dla aplikantów radcowskich II roku
 
Lista aplikantów radcowskich II roku przystępujących w dniu 23 listopada 2013 r. do kolokwium w formie ustnej Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 
lista ... (PDF)

Dodano dnia 12 listopada 2013 roku
 
Lista aplikantów radcowskich I roku przystępujących
W dniu 16 listopada 2013 r. do kolokwium w formie ustnej
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 
więcej ... (PDF)
 
Informuję, że kolokwia  wyznaczone na dzień 16 listopada 2013 r. dla aplikantów I roku i na dzień 23 listopada 2013 r. dla aplikantów II roku odbywają sie w siedzibie Okręgoweju Izby Radców Prawnych w Łodzi, przy ul. Tylnej 14.

Dodano dnia 29 października 2013 roku
 
Informuję, że kolokwia poprawkowe oraz w pierwszym terminie  dla osób, których nieobecność została usprawiedliwiona z niżej wymienionych  przedmiotów odbędą się w dniach:
 
1/postępowanie cywilne – 04 listopada 2013 r.,
2/prawo cywilne – 22 listopada  2013 r.,
3/prawo administracyjne materialne – 22 listopada 2013 r.
 
Kolokwia rozpoczynają się o godz. 15.00, w siedzibie OIRP w Łodzi, ul. Tylna 14.
 
Kierownik Szkolenia Aplikantów    OIRP w Łodzi
r.pr. Lech Witkowski

 Dodano dnia 23 października 2013 roku
 
Informacja dla aplikantów radcowskich I roku

Informuję, że wykład dr A. Młynarskiej –Sobaczewskiej    Prawo konstytucyjne. Ustrój organów ochrony prawnej w Polsce wyznaczony na dzień 28 października 2013 r. nie odbędzie się.
Wykład został przełożony na dzień   4 listopada 2013 r. godz. 9.00
Wykład odbędzie się w Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 51 w sali  Nr H020 ( na parterze ).

Kierownik Szkolenia Aplikantów    OIRP w Łodzi
r.pr. Lech Witkowski

Dodano dnia 22 października 2013 roku
 
Komunikat dla aplikantów radcowskich II roku
Informuję, że kolokwia wyznaczone na dzień:

1/ 26 października 2013 r. ( sobota ),
2/ 12 listopada 2013 r. ( wtorek ),
3/ 30 listopada 2013 r. ( sobota ).
 
zostaną przeprowadzone w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 51 w sali Nr H 120, I piętro. Kolokwia rozpoczynają się o godz. 9.00.
 
Kierownik Szkolenia Aplikantów OIRP w Łodzi
r.pr. Lech Witkowski

Dodano dnia 17 października 2013 roku
 
Informuję, że zgodnie z załączoną listą 116 Aplikantów pozytywnie zaliczyło kolokwium z prawa cywilnego, które odbyło się w dniu 7 września 2013 r.
 
 lista ... (PDF)
 
Informuję, iż terminy kolokwiów poprawkowych wyznaczono na dzień:
Kodeks postępowania cywilnego - 4.11.2013 r.
Prawo cywilne - 22.11.2013 r.
Oba egzaminy odbędą się o godz. 15.00 w siedzibie
OIRP w Łodzi przy ul. Tylnej 14.
 
                                    Kierownik Szkolenia Aplikacji r.pr. Lech Witkowski

Dodano dnia 10 października 2013 roku
 
Listy aplikantów radcowskich III roku przystępujących w dniu 12 października 2013 r. do kolokwium w formie ustnej PRAWO ADMINISTRACYJNE MATERIALNE
 
Komisja I    ... (PDF)
Komisja II   ... (PDF)
Komisja III ... (PDF)
Komisja IV  ... (PDF)
Komisja V   ... (PDF)
 

Dodano dnia 8 października 2013 roku
 
Uchwała Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia obowiązkowych kolokwiów na aplikacji radcowskiej ( tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 31 maja 2013 r., z dnia 8 sierpnia 2013 r. i z dnia 23 sierpnia 2013 r)
 
 
Uchwała Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 4 października 2013 r. w sprawie wskazania członków Komisji do przeprowadzenia obowiązkowych kolokwiów na aplikacji radcowskiej do przeprowadzenia kolokwium ustnego z prawa administracyjnego
 

Dodano dnia 8 października 2013 roku
 
Informacja dot. wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich

  Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi informuje, że zgodnie z treścią art. 33 ust. 3  ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r.uzyskanie przez kandydata oceny pozytywnej z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.            .... więcej (PDF)

Dodano dnia 1 października 2013 roku
 
Wyniki z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską
przeprowadzonego w dniu 28 września 2013 r.
 

Dodano dnia 18 września  2013 roku
 
Informuję aplikantów I roku, że wykład z Prawa konstytucyjnego odbędzie się w Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi, ul. Pomorska 51, w sali H120, o godz. 9.00  w dniu 28 października 2013 r.
 
Kierownik Aplikacji r. pr. Lech Witkowski

Dodano dnia 21 sierpnia  2013 roku
 
Komunikat dla aplikantów I roku
 
Informuję, że kolokwium  z prawa cywilnego wyznaczone na dzień  7 września 2013 r., godz.9.00, odbędzie się w Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 51 w sali H120,  I piętro.
 
Wykłady  dla aplikantów radcowskich I roku  wyznaczone  w harmonogramie  zajęć  na   wrzesień  2013 r. i październik 2013 r. będą  odbywały się  w Akademii  Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 51, w sali H020.
 
 
Kierownik  ds. Szkolenia Aplikantów OIRP w Łodzi
r.pr. Lech Witkowski

Dodano dnia 18 sierpnia  2013 roku
 
Informuję, że zgodnie z załączoną listą 102 Aplikantów pozytywnie zaliczyło kolokwium z postępowania cywilnego, które odbyło się w dniu 15 lipca 2013 r. W załączeniu publikuję Opis istotnych kryteriów oceny tego kolokwium.
 
Kierownik Aplikacji r. pr. Lech Witkowski
 
Lista aplikantów - ocena pozytywna ... (PDF)
Opis istotnych kryteriów oceny ... (PDF)
 

Dodano dnia 15 lipca  2013 roku
 
Komunikat dla aplikantów I roku
Informuję, że ćwiczenia z Prawa pracy przewidziane na dzień 6 listopada 2013 r. odbędą się w dniu 8 listopada 2013 r.
Kierownik Aplikacji r. pr. Lech Witkowski
 

Dodano dnia 1 lipca  2013 roku
 
Informuję, że kolokwium dla aplikantów I roku aplikacji   wyznaczone na dzień 15 lipca 2013 r. - Postępowanie cywilne,  odbędzie się w sali Biblioteki  Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego  w Łodzi, przy ul. Lindleya 3/5.
Kolokwium rozpoczyna  się o godz. 9.00.
 
Kierownik Aplikacji r. pr. Lech Witkowski

Dodano dnia 30 czerwca  2013 roku
 
 
Informuję, że wszyscy aplikanci II roku przystępujący do kolokwium z Kodeksu wykroczeń i Kodeksu karnego skarbowego w dniach 25 i 28 czerwca 2013 r. zaliczyli go z wynikiem pozytywnym. Prawidłowe odpowiedzi na pytania testowe podane są w załącznikach do niniejszego komunikatu. 
 
Kierownik Aplikacji r. pr. Lech Witkowski
 
odpowiedzi na pytania Test IIA ... (PDF)
odpowiedzi na pytania Test IIB ... (PDF)
 

Dodano dnia 21 czerwca  2013 roku
 
Informuję, że w  dniu 31 lipca 2013 r. ( środa ) o godz. 17.30 w Auli Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego MTŁ w Łodzi, przy al. Politechniki 4 ( wejście główne od al. Politechniki 4, poziom 2 ) odbędzie się uroczystość  ślubowania radców prawnych, którzy w marcu 2013 r. złożyli egzamin radcowski.
 
Dziekan Rady                  
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
Grzegorz Wyszogrodzki           
Dodano dnia 13 czerwca  2013 roku
 
   Uchwała Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Prezydium Rady ustalającej terminy przeprowadzania obowiązkowych kolokwiów na aplikacji radcowskiej .
 
   Uchwała Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia obowiązkowych kolokwiów na aplikacji radcowskiej .
 

 Dodano dnia 10 czerwca  2013 roku
 
  Ślubowanie dla osób, które z wynikiem pozytywnym złożyły egzamin radcowski i uchwałą Rady OIRP w Łodzi z dnia 27 maja 2013r. zostały wpisane na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Łodzi,  odbędzie się w dniu 31 lipca 2013 r., o godzinie i miejscu ślubowania zawiadomieni zostaną Państwo  w odrębnym komunikacie.
 

Dodano dnia 05 czerwca  2013 roku
 
     Informuję, że w zakładce Plan zajęć opublikowane zostały skorygowane plany zajęć dla I i II roku.
 
Kierownik Szkolenia Aplikantów
Wicedziekan Rady OIRP w Łodzi
Lech Witkowski         

Dodano dnia 21 maja  2013 roku
 
      Uchwała Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 20 maja 2013 roku .  Przepisy porządkowe obowiązujące aplikantów podczas kolokwiów
 
 
  Uchwała Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia obowiązkowych kolokwiów na aplikacji radcowskiej.
 
 
  Uchwała Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia obowiązkowych kolokwiów na aplikacji radcowskiej.
 

Dodano dnia 8 maja  2013 roku
 
Informuję, że kolokwium dla aplikantów II roku z przedmiotu: Kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia, kodeks karny skarbowy, zostanie przeprowadzone w formie pisemnego testu w niżej podanych terminach:

1/ grupa  II A   w dniu 25 czerwca 2013 r.
2/ grupa II B   w dniu  28 czerwca 2013 r.

Szczegółowy harmonogram i miejsce przeprowadzenie kolokwium oraz skład komisji egzaminacyjnych zostaną podane do wiadomości aplikantów przez Kierownika Szkolenia Aplikantów odrębnym Komunikatem na stronie internetowej OIRP w Łodzi.
 
Kierownik Szkolenia Aplikantów
Wicedziekan Rady OIRP w Łodzi
      Lech Witkowski          

Dodano dnia 2 maja  2013 roku
 
Informacja w sprawie składania wniosków o wpis na listę
radców prawnym, po egzaminie radcowskim.

Osoby, które złożyły z wynikiem pozytywnym  egzamin radcowski w 2013 r.,  składają w terminie  do dnia  23 maja 2013 r. w Biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, przy ul. Tylnej 14 wnioski o wpis na listę radców  prawnych.

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są do wniosku dołączyć następujące dokumenty:
 
więcej ... (PDF)
Dodano dnia 19 marca 2013 roku
 
Zbiór pytań dla kolokwium ustne w 2013 r. :

Pytania z prawa administracyjnego materialnego w 2013r. - III rok . (PDF)

Pytania z prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych w 2013r. - I i II rok. (PDF)

Dodano dnia 14 marca 2013 roku
 
Szczegóły organizacyjne spotkania integracyjnego dla aplikantów radcowskich w terminie 26-28 kwietnia 2013 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „ MOLO” w Smardzewicach
 
  Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość skorzystania ze zorganizowanego transportu autokarowego. Wszystkich zainteresowanych wyjazdem autokarem prosimy
o zapisywanie się w Biurze OIRP najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2013 r. oraz dokonanie dodatkowej opłaty w wysokości 10 zł na konto Izby.
Autokar wyjeżdża spod siedziby Izby w piątek 26 kwietnia o godzinie 16.00. Wyjazd w drogę powrotną  28 kwietnia 2013 r. o godzinie 11.00 .
Zmotoryzowanych prosimy o przyjazd do Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego najpóźniej do godziny 17.00, gdyż o 17.30 zaczynają się wykłady.
 
W załączniku szczegółowy harmonogram pobytu. ... (PDF)
 
Do miłego zobaczenia

Dodano dnia 28 lutego 2013 roku
 
Zaproszenie na spotkanie integracyjne dla Aplikantów radcowskich
 
   Zgodnie z wieloletnią już tradycją mam przyjemność zaprosić Wszystkich  Aplikantów na spotkanie integracyjne. Wzorem ubiegłego roku będzie się ono składać z merytorycznych wykładów, ale znajdzie się również czas na zajęcia i spotkania integracyjne , kolację przy ognisku oraz wspólną zabawę przy muzyce.  .... więcej (PDF)

Dodano dnia 14 lutego 2013 roku

 
  Informacja z dnia 14 lutego 2013 r. dla zdających egzamin radcowski w 2013 r. o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego .
 
Do pobrania :
 
Informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań ... (PDF)
Oświadczenie zdającego o akceptacji warunków związanych z użyciem
własnego sprzętu ... (PDF)
Dodano dnia 7 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr 968/VIII/2012
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Łodzi
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia rocznego planu szkoleń dla aplikantów radcowskich w roku szkoleniowym 2013.

Na podstawie § 15 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącej załącznik do uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17.10.2009 r. ( tekst jednolity: załącznik do uchwały Nr 271/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 grudnia 2012 r.),

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi ustala, co następuje: .... więcej (PDF)

Podział aplikantów roku I na trzy grupy szkoleniowe :

Grupa A ... (PDF)

Grupa B ... (PDF)

Grupa C ...(PDF)


Dodano dnia 7 stycznia 2013 roku
 
  Informuję, że zajęcia teoretyczne dla aplikantów radcowskich I roku aplikacji odbywać się  będą w budynku Biblioteki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych  Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, przy ul. Lindleya 3/5, w terminach i godzinach podanych w harmonogramie zajęć na rok szkoleniowy 2013.
 
Ćwiczenia dla  wszystkich  grup aplikantów  odbywać się będą w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, przy ul. Tylnej 14, w terminach i godzinach  podanych w harmonogramie zajęć na rok szkoleniowy 2013.
 
Zajęcia teoretyczne wyznaczone na dzień: 14 i 21 stycznia 2013 r. odbędą się na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi w sali nr 309, III piętro – wejście od ulicy Narutowicza 59A.
 Zajęcia w dniu 14 stycznia 2013 r. rozpoczynają się o godz. 8.15.
 

Lech Witkowski W-ce Dziekan Rady OIRP w Łodzi


Dodano dnia 4 stycznia 2013 roku
 

Komunikat dla Aplikantów

Plan zajęć aplikacyjnych dla poszczególnych grup na rok szkoleniowy 2013

  Plan zajęć aplikacyjnych Rok I (PDF)
  Plan zajęć aplikacyjnych Rok II A (PDF)
  Plan zajęć aplikacyjnych Rok II B (PDF)
  Plan zajęć aplikacyjnych Rok III (PDF)


Dodano dnia 17 grudnia 2012 roku

  Informuję, że inauguracja I roku aplikacji radcowskiej odbędzie się w dniu 8 stycznia 2013 r., o godz. 18.00 w siedzibie Domu Towarzystwa Kredytowego w Łodzi, przy ul.Pomorskiej 21.

Obecność obowiązkowa.

Wicedziekan Rady OIRP w Łodzi Lech Witkowski


Dodano dnia 10 grudnia 2012 roku

  Kolokwium ustne  dla aplikantów I roku  aplikacji wyznaczone na dzień 12 grudnia 2012 r.  - Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego oraz  podstaw  funkcjonowania samorządu radców prawnych, rozpoczyna się o godz. 14.00, w siedzibie OIRP w Łodzi, ul. Tylna 14.


Dodano dnia 5 grudnia 2012 roku

   Informuję, że kolokwia ustne w I i II terminie dla wszystkich roczników aplikantów radcowskich zostaną przeprowadzone w dniu 12 grudnia 2012 r. , od godz. 13.00.
   Kolokwia pisemne w I i II terminie dla wszystkich roczników aplikantów radcowskich zostaną przeprowadzone w dniu  14 grudnia 2012 r., od godz. 12.00.

Kolokwia odbędą się w siedzibie OIRP w Łodzi, ul. Tylna 14.

Lech Witkowski W-ce Dziekan Rady OIRP w Łodzi


Dodano dnia 4 grudnia 2012 roku

   Informuję, że w dniu 11 grudnia 2012 r. ( wtorek ) o godz. 18.00 w Domu Towarzystwa Kredytowego w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 21 odbędzie się uroczystość ślubowania aplikantów radcowskich, którzy w sierpniu 2012r. przystąpili do zawodowego egzaminu radcowskiego.

Lech Witkowski W-ce Dziekan Rady OIRP w Łodzi


Dodano dnia 27 listopada 2012 roku
 
  Informuję, że wszystkie osoby zaliczyły z wynikiem pozytywnym pisemne kolokwia z:
1) prawa postępowania karnego,
2) prawa postępowania cywilnego,
3) prawa cywilnego,
które składane były w dniach 22-24 listopada.
 
Lech Witkowski W-ce Dziekan Rady OIRP w Łodzi

Dodano dnia 25 listopada 2012 roku
 
   Informuję, że wszystkie osoby zaliczyły z wynikiem pozytywnym pisemne kolokwia z:
1) prawa karnego,
2) prawa finansowego, podatkowego i celnego,
3) prawa rodzinnego i opiekuńczego,
4) prawa konstytucyjnego i ustroju organów ochrony prawnej.
 
  Kolokwia z pozostałych przedmiotów, które składane były w dniach 22-23 listopada, nie są jeszcze sprawdzone.
 
Lech Witkowski W-ce Dziekan Rady OIRP w Łodzi

Dodano dnia 20 listopada 2012 roku
 
Informuję, że kolokwia ustne  wyznaczone na dzień 24 listopada 2012 r.,

- dla aplikantów II i III roku  rozpoczynają się od godz. 9.00

- dla aplikantów I roku rozpoczynają się od godz. 11.00
 

Dodano dnia 15 listopada 2012 roku
 
 
Klucz odpowiedzi do testu na kolokwium :
 
Klucz - kazus z kpa

Klucz – kazus - ksh

Klucz - kasus z postępowania administracyjnego

Klucz - kazus kpk

Klucz - odpowiedzi Kpc

Klucz - test kpk

Klucz – test – wykroczenia

Klucz – test – post. adm.

Klucz - test psa

Klucz - prawo karne

Klucz - test UE

Dodano dnia 11 listopada 2012 roku
 
Komunikat dla Aplikantów

     Informuję, że zgodnie z uchwałą Prezydium Rady OIRP w Łodzi wyznaczone zostały poprawkowe terminy kolokwiów z przedmiotów objętych programem szkolenia stanowiące jednocześnie pierwszy termin dla aplikantów, którzy z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpili do kolokwium w terminach październikowych.
więcej .... (PDF)
Dodano dnia 09 października 2012 roku
 
Informacja dot. wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich

Łódź, dnia  09 października 2012 r.

     Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi informuje, że zgodnie z treścią art. 33 ust. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. uzyskanie przez kandydata oceny pozytywnej z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.
 

Dodano dnia 1 października 2012 roku
 
Wyniki wstępne z egzaminu na aplikację radcowską przeprowadzonego w dniu 29 września 2012r.
 

Dodano dnia 20 września 2012 roku

Informuję, że  kolokwia ustne dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji zostaną przeprowadzone w siedzibie  Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, ul. Tylna 14.

- w dniu 4 października 2012 r.  dla roku III aplikacji -  Prawo administracyjne materialne.

Lista aplikantów radcowskich III  roku - Komisja I    ... (pdf)
Lista aplikantów radcowskich III  roku - Komisja II   ... (pdf)
Lista aplikantów radcowskich III  roku - Komisja III  ... (pdf)
Lista aplikantów radcowskich III  roku - Komisja IV   ... (pdf)
Lista aplikantów radcowskich III  roku - Komisja V    ... (pdf)
Lista aplikantów radcowskich III  roku - Komisja VI   ... (pdf)
Lista aplikantów radcowskich III  roku - Komisja VII  ... (pdf)
Lista aplikantów radcowskich III  roku - Komisja VIII ... (pdf)
Lista aplikantów radcowskich III  roku - Komisja IX   ... (pdf)

-  w dniu 12 października 2012 r. dla roku I aplikacji – Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego oraz podstaw funkcjonowania samorządu radców prawnych.

Lista aplikantów radcowskich I  roku - Komisja I    ... (pdf)
Lista aplikantów radcowskich I  roku - Komisja II   ... (pdf)
Lista aplikantów radcowskich I  roku - Komisja III  ... (pdf)
Lista aplikantów radcowskich I  roku - Komisja IV   ... (pdf)
Lista aplikantów radcowskich I  roku - Komisja V    ... (pdf)
Lista aplikantów radcowskich I  roku - Komisja VI   ... (pdf)


- w dniu 24 października 2012 r. dla roku II aplikacji – Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych.

Lista aplikantów radcowskich II  roku - Komisja I    ... (pdf)
Lista aplikantów radcowskich II  roku - Komisja II   ... (pdf)
Lista aplikantów radcowskich II  roku - Komisja III  ... (pdf)

Kolokwia pisemne dla I roku aplikacji  ( grupa I A ) wyznaczone na:
-   5 października 2012 r.,
- 19 października 2012 r.,
- 23 października 2012 r.
odbędą się w sali H 116 w Instytucie Postępowania Twórczego w Łodzi, przy ul. Rewolucji 1905r Nr 52 ( udostępniony parking samochodowy).

Kolokwia pisemne dla I roku aplikacji  ( grupa I B ) wyznaczone na:
-   5 października 2012 r.,
- 19 października 2012 r.,
- 23 października 2012 r.
odbędą się  w Textorial Park w Łodzi, przy ul. Fabrycznej Nr 17.

Kolokwia pisemne dla II roku aplikacji,  wyznaczone na:
- 10 października 2012 r.
- 17 października 2012 r.
odbędą się  w Textorial Park w Łodzi, przy ul. Fabrycznej Nr 17.

Kolokwia pisemne dla III roku aplikacji  ( grupa III A ) wyznaczone na:
- 11 października 2012 r.,
- 18 października 2012 r.
odbędą się w sali H 116 w Instytucie Postępowania Twórczego w Łodzi, przy ul. Rewolucji 1905r Nr 52 ( udostępniony parking samochodowy).

Kolokwia pisemne dla III roku aplikacji  ( grupa III B ) wyznaczone na:
- 11 października 2012 r.,
- 18 października 2012 r.
odbędą się  w Textorial Park w Łodzi, przy ul. Fabrycznej Nr 17.

Kolokwia rozpoczynają się o godz. 9.00, ze względów organizacyjnych proszę o przybycie o godz. 8.30.


Wicedziekan
 Rady OIRP w Łodzi
   Lech Witkowski


Dodano dnia 19 września 2012 roku

   Informuję, że w dniu 27 września 2012 r.  dla aplikantów III roku  grupa III B w Textorial  Park w Łodzi, przy  ul. Fabrycznej  17 odbędzie się wykład   z prawa  europejskiego ( 6 godz.) 
Zajęcia prowadzi r.pr. dr Małgorzata Wysoczyńska.

Dodano dnia 20 lipca 2012 roku
 

Komunikat dla Aplikantów  I roku



Informuję, że dla grupy  I A zajęcia we wrześniu  2012 r. zostaną przeprowadzone w  następujących terminach:

04.09. 2012 – Prawo karne ( 6 godzin ) – w- M. Wysoczyńska
11.09.2012  - Prawo karne ( 6 godzin )  - w – M. Wysoczyńska
18.09. 2012 – Prawo karne ( 6 godzin ) – w- M. Wysoczyńska

dla grupy I B w dniu 25 września 2012 r. ( wtorek ) odbędą się  zajęcia  -  Prawo konstytucyjne ( 8 godzin ) – w – dr A. Młynarska - Sobaczewska,  pozostałe zajęcia dla  grupy  I B we  wrześniu 2012 r. odbywają się zgodnie z planem zajęć aplikacyjnych.


Dodano dnia 17 lipca 2012 roku

Informacja z dnia 17 lipca 2012 r.
dla zdających egzamin radcowski w 2012 r. o wymogach technicznych
dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego
przy użyciu własnego sprzętu komputerowego

więcej ... (PDF)


Dodano dnia 15 czerwca 2012 roku

Komunikat dla Aplikantów Radcowskich

Informuję, że uchwałami Prezydium Rady OIRP w Łodzi z dnia 13 czerwca 2012 r. wyznaczona została Komisja do przeprowadzenia obowiązkowych kolokwiów przewidzianych Regulaminem odbywania aplikacji radcowskiej oraz ustalone zostały szczegółowe terminy i zasady ich przeprowadzenia.

więcej ...       (PDF)

Przepisy porządkowe obowiązujące aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi podczas kolokwiów

więcej ... (PDF)

 


Dodano dnia 7 marca 2012 roku

Sz. Pani/Pan Radca Prawny

     Informuję, że zgodnie z § 5  umowy o patronat, Patronowi  przysługuje wynagrodzenie w wysokości  600,- zł ( słownie: sześćset złotych ) brutto, za każdy rok szkoleniowy sprawowania patronatu na zasadach określonych w uchwale nr 237/VIII/2011 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia patrona z tytułu sprawowania patronatu nad aplikantem radcowskim wpisanym na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.
       W załączeniu  przesyłam rachunek, który po wypełnieniu proszę przesłać na adres Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, 90-324 Łódź, ul. Tylna 14.

Załącznik Nr  32 do protokołu posiedzenia Rady OIRP w Łodzi w dniu  18 stycznia  2011r. ... (PDF)

Rachunek dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi ... (PDF)


Dodano dnia 23 lutego 2012 roku

Szczegóły organizacyjne spotkania integracyjnego w terminie 20-22 kwietnia 2012 r. 
w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „ MOLO” Smardzewice

więcej ... (PDF)

harmonogram ... (PDF)


Dodano 30 stycznia 2012 r.

Komunikat  dla Aplikantów

Informuję, że w zakładce „Plan zajęć”  opublikowane zostały plany zajęć teoretycznych dla wszystkich grup szkoleniowych stanowiące załączniki do Uchwały Rady OIRP w Łodzi Nr  585/VIII/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.

r. pr. Lech Witkowski
W-ce Dziekan Rady OIRP w Łodzi
Kierownik Szkolenia Aplikantów


Dodano 30 stycznia 2012 r.

Komunikat  dla Aplikantów

Pogoda przypomniała wszystkim, że zima jest w pełni a to oznacza nieuchronnie zbliżająca się wiosnę! Zgodnie, więc z wieloletnią już tradycją mam przyjemność zaprosić Wszystkich  Aplikantów na spotkanie integracyjne. Ponieważ przyszło nam żyć w bardzo burzliwych czasach to i formuła tego spotkania też musiała ulec zmianie. Przede wszystkim spotkanie będzie się składać z merytorycznych wykładów, bo przecież powtarzanie jest matką nauki, ale i znajdzie się czas na zajęcia i spotkania integracyjne łącznie z uroczystą kolacją. Tak, więc zapraszam chętnych Aplikantów do Centrum Konferencyjno Rekreacyjnego „Molo” w Smardzewicach w dniach 20 – 22 kwietnia br. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o możliwości udziału w spotkaniu zadecyduje kolejność zgłoszenia i wpłata kwoty 200,00 zł. na konto OIRP w Łodzi.

r. pr. Lech Witkowski

W-ce Dziekan Rady OIRP w Łodzi
Kierownik Szkolenia Aplikantów


Dodano 4 stycznia 2012 r.

Komunikat dla Aplikantów

Informuję, że stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską ( Dz. U. z 2006 r., Nr 15, poz. 111 ze zmianami ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów  z 13.09.2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. ( Dz. U. Nr 192, poz. 1141 ) opłata za aplikację w bieżącym roku ustalona została w kwocie 4.200,00 zł. (  2,8-krotność minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 1.500,00 zł. ). Zgodnie z uchwałą Rady OIRP w Łodzi opłatę tą należy uiścić na rachunek  bankowy OIRP w Łodzi jednorazowo w terminie do dnia 31.01.2012 r. albo w trzech ratach:
pierwsza w kwocie 2.000,00 zł. w terminie do dnia 31.01.2012 r., druga w kwocie 1.300,00 zł. w terminie do dnia 31 marca 2012 r. i trzecia w kwocie 900,00 zł. w terminie do dnia 31 maja 2012 r.
Aplikanci IV roku zobowiązanie są uiścić opłatę w wysokości  stanowiącej połowę opłaty rocznej tj. kwotę 2.100,00 zł. jednorazowo w terminie do dnia 15 lutego 2012 r.


Dodano 30 grudnia 2011 r.

Wyniki kolokwium poprawkowego przeprowadzonego w dniu 29 grudnia 2011 r. dla II roku aplikacji - prawo gospodarcze, upadłościowe i naprawcze, ochrona własności intelektualnej             ... (PDF)


Dodano 29 grudnia 2011 r.

Wyniki kolokwium poprawkowego z zakresu prawa spółek dla II roku przeprowadzonego w  dniu 15 grudnia 2011 r.                            ... (PDF)


Dodano 27 grudnia 2011 r.

Wyniki i prawidłowe odpowiedzi z kolokwium poprawkowego z kpc przeprowadzonego dla I roku w dniu 14 grudnia 2011 r. ... (PDF)


Dodano 15 grudnia 2011 r.

Informuję, że:

-  wszystkie osoby przystępujące do kolokwium z Kodeksu wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny skarbowy  w dniu 15.12.2011 r. zaliczyły test z wynikiem pozytywnym.

- w dniu 21 grudnia 2011r. o godz. 11.00  w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi., przy ul. Tylnej 14  zostanie przeprowadzone kolokwium poprawkowe ( będące jednocześnie kolokwium dodatkowym dla aplikantów, którzy z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpili do kolokwium w I terminie ) dla :

1/ aplikantów radcowskich I roku
- Postępowanie karne,
- Prawo karne,
- Prawo cywilne

2/ aplikantów radcowskich II roku
- Prawo rodzinne i opiekuńcze

Ponadto informuję, że kolokwium z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zostanie przeprowadzone w dniu 28 grudnia 2011 r. o godz. 15.00 w siedzibie OIRP w Łodzi.

r. pr. Lech Witkowski

W – ce Dziekan Rady OIRP w Łodzi
Kierownik Szkolenia Aplikantów


Dodano 15 grudnia 2011 r.

Komunikat dla Aplikantów

Wyniki kolokwium z Prawa cywilnego ...    (PDF)

Prawidłowe odpowiedzi z kolokwium z Prawa cywilnego z dn. 3.12.2011 r. ... (PDF)


Dodano 13 grudnia 2011 r.

Uchwała
Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
z dnia 12 grudnia 2011r.


w sprawie wyznaczenia: zmiany terminu kolokwium poprawkowego z prawa gospodarczego, prawa upadłościowego i naprawczego, ochrony własności intelektualnej ... (            PDF)


Dodano 9 grudnia 2011 r.

Komunikat dla Aplikantów

Kolokwium ustne z  Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przewidziane na dzień 10 grudnia 2011r. odbędzie się w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, przy ul. Tylnej 14.,  od godz. 9.00.
 
Komisja I  ... (PDF)          
Komisja II ...    (PDF)


Dodano 8 grudnia 2011 r.

Komunikat dla Aplikantów


Wyniki kolokwium przeprowadzonego w dniu 3 grudnia 2011 r. dla II roku aplikacji - prawo gospodarcze, upadłościowe i naprawcze, ochrona własności intelektualnej - Grupa II A ...          (PDF) , Grupa II B          ... (PDF)

Prawidłowe odpowiedzi testu z prawa gospodarczego – kolokwium 3.12.2011 r.... (PDF)


Dodano 6 grudnia 2011 r.

Komunikat dla Aplikantów

Wyniki kolokwium przeprowadzonego w dniu 3 grudnia 2011 r dla II roku -

prawo karne skarbowe, wykroczeń i postępowania o wykroczenia :

Grupa IIA .   .. (PDF)

Grupa IIB ... (PDF)

Prawidłowe odpowiedzi - Test dla aplikantów II r. gr. A i B z prawa karnego skarbowego, prawa wykroczeń i postępowania o wykroczenia – 3.12.2011 ...(PDF)


Dodano 3 grudnia 2011 r.

Komunikat dla Aplikantów

Wyniki kolokwium przeprowadzonego w dniu 19 .11. 2011 r dla IIB roku :

Kolokwium z zakresu prawa handlowego ... (PDF)

Prawidłowe odpowiedzi do kazusu z Ksh ...          (PDF)

Prawidłowe odpowiedzi  testu z Ksh ... (PDF)

Kolokwium z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego ...                (PDF)


Dodano 28 listopada 2011 r.

Uchwała
Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie wyznaczenia terminu kolokwium poprawkowego z Postępowania karnego

więcej ...(PDF)


Dodano 25 listopada 2011 r.

Uchwała
Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie wyznaczenia: Komisji do przeprowadzenia kolokwiów poprawkowych  oraz terminów ich odbycia

więcej ... (PDF)


Dodano 25 listopada 2011 r.

Komunikat dla Aplikantów.

   Informuję, że kolokwia przewidziane na dzień 3 grudnia 2011 r. rozpoczną się o godz. 9.00. Kolokwia pisemne przeprowadzone będą w Textorial Park, ul. Fabryczna 17 dla I roku aplikacji i dla grupy II A – II roku aplikacji, dla grupy II B – II roku aplikacji kolokwium przeprowadzone będzie w AKADEMII HUMANISTYCZNO – EKONOMICZNEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 51 w auli H020 (parter) .

   Uprzejmie proszę o wcześniejsze przybycie celem dokonania rejestracji uczestników i wykonania innych czynności porządkowych przewidzianych w Przepisach porządkowych (w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały Prezydium Rady OIPR z dnia 17.06.2011 r. – wyciąg w załączeniu Przypominam o konieczności posiadania przez osoby przystępujące do kolokwium dokumentu tożsamości lub legitymacji aplikanta .
 


Dodano 25 listopada 2011 r.

Prawidłowe rozwiązanie kazus z kpk – kolokwium z dnia 19.11.2011 r.

więcej (PDF)


Dodano 24 listopada 2011 r.

Komunikat dla Aplikantów.

Wyniki kolokwium przeprowadzonego dla I roku, (prawo karne procesowe – test i kazus) w dniu 19.11.2011 r. (PDF)


Wyniki kolokwium z Prawa karnego przeprowadzonego dla I roku w dniu 19.11.2011 r. (PDF)

Prawidłowe odpowiedzi - Test dla aplikantów radcowskich I roku. 2011 r. z prawa karnego procesowego. (PDF)


Prawidłowe odpowiedzi do testu z zakresu prawa karnego – kolokwium z dnia 19.11.2011 r. (PDF)


Dodano 17 listopada 2011 r.

      Komunikat dla Aplikantów.

    Kolokwium w formie ustnej w dniu 26 listopada 2011r. dla aplikantów I roku odbędzie się w siedzibie OIRP w Łodzi, ul Tylna 14 i rozpocznie się o godz. 9.00. dla grupy I i o godzinie 12.15 dla grupy II i III  Listy aplikantów wraz z przydziałem do poszczególnych Komisji – w załączeniu. Aplikanci przystępują do egzaminu ustnego w kolejności wynikającej z List.
 

Lista aplikantów radcowskich  - Komisja I          ... (pdf)
Lista aplikantów radcowskich  - Komisja II                  ... (pdf)
Lista aplikantów radcowskich  - Komisja III        ... (pdf)
 


Dodano 4 listopada 2011 r.

Komunikat dla Aplikantów.

   Informuję, że kolokwia przewidziane na dzień 19 listopada 2011 r. rozpoczną się o godz. 9.00. Kolokwia pisemne przeprowadzone będą w Textorial Park, ul. Fabryczna 17. Uprzejmie proszę o wcześniejsze przybycie celem dokonania rejestracji uczestników i wykonania innych czynności porządkowych przewidzianych w Przepisach porządkowych (w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały Prezydium Rady OIPR z dnia 17.06.2011 r. – wyciąg w załączeniu ). Kolokwium w formie ustnej odbędzie się w siedzibie OIRP w Łodzi, ul Tylna 14 i rozpocznie się o godz. 9.00. Listy aplikantów wraz z przydziałem do poszczególnych Komisji – w załączeniu. Aplikanci przystępują do egzaminu ustnego w kolejności wynikającej z List.

Przypominam o konieczności posiadania przez osoby przystępujące do kolokwium dokumentu tożsamości lub legitymacji aplikanta.
Załącznik do uchwały Prezydium Rady OIRP w Łodzi z dnia 17 czerwca 2011r.  (pdf)


Lista aplikantów radcowskich II A roku - Komisja I    ... (pdf)
Lista aplikantów radcowskich II A roku - Komisja II                                 ... (pdf)
Lista aplikantów radcowskich II A roku - Komisja III     ... (pdf)
Lista aplikantów radcowskich II A roku - Komisja IV                                   ... (pdf)
Lista aplikantów radcowskich II A roku - Komisja V                   ... (pdf)
 

Wicedziekan Rady OIRP w Łodzi
Kierownik Aplikacji
r. pr. Lech Witkowski

 


Dodano 3 listopada 2011 r.
 
Wyniki i prawidłowe odpowiedzi do testu z prawa rodzinnego i opiekuńczego – kolokwium w dniu 15.10.2011 r.
 
wyniki .... (PDF),                            odpowiedzi .... (PDF)
 
Wyniki i prawidłowe odpowiedzi  kolokwium z Kodeksu spółek handlowych

przeprowadzone w dniu 15.10.2011 r

 

Wyniki i prawidłowe odpowiedzi  kolokwium z zakresu postępowania cywilnego przeprowadzone w dniu 15.10.2011 r
 

Dodano 18 października 2011 r.

 
Wyniki kolokwium z Prawa konstytucyjnego i Ustroju organów ochrony prawnej w Polsce przeprowadzonego dla I roku w dniu 15 października 2011 r.
 
 
Prawidłowe odpowiedzi na pytania w Teście: Prawo Konstytucyjne i Ustroju organów ochrony prawnej w Polsce z dnia 15 października 2011 r.
 
 

Dodano 30 września 2011 r.

 
Komunikat dla Aplikantów.

    Informuję, że kolokwia przewidziane na dzień 15 października 2011 r. rozpoczną się o godz. 9.00. Kolokwia pisemne przeprowadzone będą w Textorial Park, ul. Fabryczna 17. Uprzejmie proszę o wcześniejsze przybycie celem dokonania rejestracji uczestników i wykonania innych czynności porządkowych przewidzianych w Przepisach porządkowych (w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały Prezydium Rady OIPR z dnia 17.06.2011 r. – wyciąg w załączeniu ). Kolokwium w formie ustnej odbędzie się w siedzibie OIRP w Łodzi, ul Tylna 14 i rozpocznie się o godz. 9.00. Listy aplikantów wraz z przydziałem do poszczególnych Komisji – w załączeniu. Aplikanci przystępują do egzaminu ustnego w kolejności wynikającej z List.

Przypominam o konieczności posiadania przez osoby przystępujące do kolokwium dokumentu tożsamości lub legitymacji aplikanta.
 
Załącznik do uchwały Prezydium Rady OIRP w Łodzi z dnia 17 czerwca 2011r.                   (pdf)
 
Lista aplikantów radcowskich II roku - Komisja I          ... (pdf)
Lista aplikantów radcowskich II roku - Komisja II      ... (pdf)
Lista aplikantów radcowskich II roku - Komisja III     ... (pdf)
Lista aplikantów radcowskich II roku - Komisja IV     ... (pdf)
Lista aplikantów radcowskich II roku - Komisja V      ... (pdf)

 

 


Wicedziekan Rady OIRP w Łodzi
Kierownik Aplikacji
r. pr. Lech Witkowski
29.09.2011 r


Dodano 1 września 2011 r.
 

Zawiadomienie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską

Dodano 22 czerwca  2011 r.

Komunikat dla Aplikantów I i II roku.
 
Informuję, że zgodnie z uchwałą Prezydium Rady OIRP w Łodzi wyznaczone zostały terminy kolokwiów z przedmiotów objętych programem szkolenia. I tak:

1.    Dla I roku aplikacji:
       –  Prawo konstytucyjne. Ustrój organów ochrony prawnej w Polsce – kolokwium w formie pisemnej – test –
15 października 2011 r.

       –  Postępowanie cywilne - kolokwium w formie pisemnej – test i kazus – 15 października 2011 r.

       –  Prawo karne – kolokwium w formie pisemnej – test –
19 listopada 2011 r.

       –  Postępowanie karne - kolokwium w formie pisemnej – test i kazus –  19 listopada 2011 r.

       –  Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego oraz podstaw funkcjonowania samorządu radców prawnych – kolokwium w formie ustnej –
26 listopada 2011 r.

        –  Prawo cywilne - kolokwium w formie pisemnej – test i kazus –
3 grudnia 2011 r.

2.    Dla II roku aplikacji:
Grupa II A:
        –  Prawo spółek handlowych - kolokwium w formie pisemnej – test i kazus – 15 października 2011 r.

        –  Prawo rodzinne i opiekuńcze - kolokwium w formie pisemnej – test i kazus – 15 października 2011 r.

        –  Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych – kolokwium w formie ustnej – 19 listopada 2011 r.

        –  Prawo gospodarcze, upadłościowe i naprawcze, ochrona własności intelektualnej - kolokwium w formie pisemnej – test i kazus  –
3 grudnia 2011 r.

        –  Kodeks wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczeń, kodeks karny skarbowy - kolokwium w formie pisemnej – test –
3 grudnia 2011 r.

Grupa II B:
–    Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych – kolokwium w formie ustnej – 15 października 2011 r.

–    Prawo spółek handlowych   -   kolokwium w formie pisemnej – test i kazus – 19 listopada 2011 r.

–    Prawo rodzinne i opiekuńcze - kolokwium w formie pisemnej – test i kazus – 19 listopada 2011 r.

–    Prawo gospodarcze, upadłościowe i naprawcze, ochrona własności intelektualnej    -    kolokwium w formie pisemnej  – test i kazus  –
3 grudnia 2011 r.

–    Kodeks wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczeń, kodeks karny skarbowy - kolokwium w formie pisemnej – test –3 grudnia 2011 r.

3.    Kolokwia zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Programie aplikacji stanowiącej załącznik do uchwały Nr 96/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 27 listopada 2009 r.
( tekst jednolity: uchwała Nr 38/VIII/2011 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 r. ).

4.    Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia poszczególnych kolokwiów oraz skład komisji egzaminacyjnych zostanie ustalony odrębną uchwałą Prezydium Rady OIRP w Łodzi.


   

Wicedziekan Rady OIRP w Łodzi
Kierownik Aplikacji
r. pr. Lech Witkowski

Dodano 9 czerwca  2011 r.

 
UWAGA !!!
 
 

Przedstawiamy aktualną instrukcję obsługi do aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych V.1.0.0.0., o zapoznanie się z Instrukcją prosimy wszystkich zdających, którzy wybrali sposób rozwiązania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Jednocześnie informujemy, że w przypadku wątpliwości, czy sprzęt komputerowy, przy użyciu którego zamierzają Państwo rozwiązywać zadania, spełnia wymogi opisane w instrukcji, powinni Państwo skorzystać ( we własnym zakresie ) z pomocy informatyka.

 
Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej Nr 1
SSA Elżbieta Strelcow

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Nr 2
SSA Wojciech Szymczak

Dodano 30 maja 2011 r.
 
Informacja  Komisji Egzaminacyjnej Nr 1 i Nr 2 z dnia 27 maja 2011r. dla osób przystępujących do egzaminu radcowskiego w dniach 14 - 17 czerwca 2011 r.
 
W załączeniu do pobrania druk oświadczenia oraz druk informacji :

oswiadczenie o akceptacji warunków zwiazanych z użyciem ... (PDF)
informacja o wyborze sposobu rozwiązywania ... (PDF)
 
UWAGA !
Osoby korzystające podczas egzaminu z własnego komputera powinny mieć w systemie wyłączony wygaszacz ekranu  .

Dodano 18 maja 2011 r.


Komunikat dla Aplikantów III roku

 

Uprzejmie informuję o zmianie planu zajęć:

25 maja 2011r. - Marketing usług prawniczych (6 godz.)
– r.pr. I. Wyszogrodzka,
1 czerwca 2011r. – Prawo dewizowe (6 godz.)
– dr L. Góral.

   

Wicedziekan Rady OIRP w Łodzi
Kierownik Aplikacji
r. pr. Lech Witkowski

Dodano 23 marca 2011 r.


Uchwała Prezydium Rady OIRP w Łodzi z dnia 25 lutego 2011 roku


(PDF)


Dodano 2 marca 2011 r.

 


„Przedwiośnie w Słoku”   4/5 marca 2011 r. – czyli wspólna zabawa aplikantów

Szczegóły organizacyjne

Informujemy że planowane na godzinę 17.00  spotkanie z Dziekanem Rady OIRP w Łodzi zostało przesunięte na godzinę 18.00. Na uroczystą kolację zapraszamy o godzinie 20.00.

Do miłego zobaczenia

Dodano 27 lutego 2011 r.


Komunikat dla Aplikantów wpisanych warunkowo na II rok
 
Informuję, że termin dodatkowego kolokwium poprawkowego wyznaczony został na dzień:
- 29 marca 2011 r., godz. 11.00,  z bloków tematycznych: prawo cywilne, prawo konstytucyjne, prawo karne, prawo postępowania karnego, zasady etyki i wykonywania zawodu radcy prawnego ( kolokwium zostanie przeprowadzone w formie testowej ),
- 30 marca 2011 r., godz. 9.00, z bloku tematycznego prawo postępowania cywilnego – kolokwium zostanie przeprowadzone w formie ustnej.
Powyższe kolokwia odbędą się w siedzibie OIRP w Łodzi, ul. Tylna 14.
   
Wicedziekan Rady OIRP w Łodzi
Kierownik Aplikacji
r. pr. Lech Witkowski

Dodano 23 lutego 2011 r.

 

„Przedwiośnie w Słoku”   4/5 marca 2011 r. – czyli wspólna zabawa aplikantów

Szczegóły organizacyjne

 
Informujemy że autokar dla uczestników spotkania w Słoku zostanie podstawiony pod siedzibę OIRP w Łodzi przy ul. Tylnej 14 w dniu 4 marca 2011 r. ( piątek) o godzinie 15.20 Odjazd autokaru punktualnie o godzinie 15.30. – spóźnialscy „idą na piechotę”.
Zmotoryzowanych prosimy o przyjazd do Hotelu Wodnik w Słoku najpóźniej do godziny 17.00, gdyż o tej godzinie jest planowane spotkanie z Dziekanem Rady OIRP w Łodzi.
Na uroczystą kolację zapraszamy o godzinie 19.30
5 marca 2011 r.  ( sobota)  powrót do Łodzi o godzinie 10.30.

Do miłego zobaczenia

Dodano 30 stycznia 2011 r.

 

Lepszy start z LEX na Start - propozycja dla aplikanta

Dodano 30 stycznia 2011 r.
 
Kurs dla Aplikantów przygotowujących się do egzaminu końcowego!
Termin: 5 -20 kwietnia 2011, Warszawa

Dodano 19 stycznia 2011 r.

PRZEDWIOŚNIE W SŁOKU CZYLI INTEGRACJA APLIKANTÓW

         
      Serdecznie zapraszamy na tradycyjne spotkanie integracyjne Aplikantów, które odbędzie się 4/5 (piątek / sobota) marca 2011r. w Hotelu „Wodnik” w Słoku koło Bełchatowa. Szczególnie miło będzie nam witać Panie i Panów, którzy w grudniu minionego roku stali się „najmłodszymi” Aplikantami, a od stycznia zaczęli aplikancką edukację. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas przyniesie miłe wrażenia i zachętę do spotkania znowu 
za rok …

Dodano 18 stycznia 2011 r.


Komunikat dla Aplikantów I i II roku
 
W załączeniu podaje do wiadomości obowiązujące konspekty zajęć z prawa postępowania cywilnego.
Wicedziekan Rady OIRP w Łodzi
Kierownik Aplikacji
r. pr. Lech Witkowski

 

Dodano 11 stycznia 2011 r.

Informacja dla aplikantów radcowskich IV roku
 
Zawiadamiam, że w dniu 5 lutego 2011r. ( sobota ) w godz. 9.00 – do 15.00 w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, ul. Tylna 14 odbędą się dodatkowe zajęcia z postępowania cywilnego.

 

Wicedziekan Rady OIRP w Łodzi
Kierownik Aplikacji
r. pr. Lech Witkowski

Dodano 03 stycznia 2011 r.

Informuję aplikantów, którzy przystąpili do kolokwium częściowego z bloku tematycznego: Prawo cywilne, w dniu 23.12.2010 r., że wszyscy zdający zaliczyli je z wynikiem pozytywny.

 
Wicedziekan Rady OIRP w Łodzi
Kierownik Aplikacji
r. pr. Lech Witkowski



Dodano 30 grudnia 2010 r.
 

Uchwała nr 13/VIII/2010 KRRP z  29.12.10 w sprawie dodatkowego kolokwium poprawkowego i wpisu warunkowego na II roku aplikacji radcowskiej w 2011 roku.


Dodano 28 grudnia 2010 r.

Komunikat dla Aplikantów
 
 
1. Informuję, że opłatę roczną w wysokości 4.851,00 zł. za rok szkoleniowy 2011 ( dla aplikantów roku I, II i III ) należy uiścić – jednorazowo do 31 stycznia 2011 r. albo w 3 ratach: pierwsza w wysokości 2.500,00 zł. do 31 stycznia 2011 r., druga w wysokości 1.351,00 zł. do 31 marca 2011 r. i trzecia w wysokości 1.000,00 zł. do 31 maja 2011 r.

2. Plan zajęć aplikacyjnych dla poszczególnych grup – w załączeniu.
 

Plan zajęć aplikacyjnych Rok I (PDF)
Plan zajęć aplikacyjnych Rok II A (PDF)
Plan zajęć aplikacyjnych Rok II B (PDF)
Plan zajęć aplikacyjnych Rok III (PDF)
   
Wicedziekan Rady OIRP w Łodzi
Kierownik Aplikacji
r. pr. Lech Witkowski

Dodano 12 grudnia 2010 r.

Szanowni Państwo,
z myślą o aplikantach zrzeszonych w OIRP w Łodzi, LexisNexis przygotowało specjalną ofertę na zakup programu prawniczego:
LexPolonica MAXIMA (komplet: przepisów, orzecznictwa, glos, wzorów umów i pism i co najważniejsze – aktualizowanych komentarzy książkowych LexisNexis)
wraz z modułem "Monografie" – 157 pełnych monografii książkowych np. Zarys Metodyki Pracy Sędziego H. Pietrzkowskiego i wiele innych ciekawych publikacji.
w promocyjnej cenie rocznej 900 zł. netto - 1098 zł. brutto
(Wersja DVD lub ONLINE - płatność 4 raty kwartalne po 274,5 zł.)

Oferta skierowana jest wyłącznie do aplikantów OIRP w Łodzi.
 
RABAT 85%

Szczegółowych  informacji w powyższej sprawie  udziela :
Pan Marcin Biniek - Doradca Handlowy ds. Kluczowych Klientów
LexisNexis Sp. z o.o.
Tel. 664 – 90 – 75 – 90, 603 – 21 – 86 – 86
Email: Marcin.Biniek@LexisNexis.pl

 

Dodano 30 listopada 2010 r.

Komunikat dla Aplikantów:
1. Uprzejmie informuję aplikantów grupy IA, że termin kolokwium poprawkowego, będący jednocześnie pierwszym terminem dla aplikantów, którzy z przyczyn usprawiedliwionych nie brali udziału w kolokwium w dn. 22.11.2010 r., z bloku tematycznego: Postępowanie karne, wyznaczony został na godzinę 16.00 w dniu 20.12.2010. r. Kolokwium przeprowadzone będzie w siedzibie Rady OIRP w Łodzi.

 

Łódź dn. 30.11.2010 r.     

                              Wicedziekan Rady        
                       Kierownik Szkolenia Aplikantów
                          r. pr. Lech Witkowski     



Dodano 3 listopada 2010 r.

Komunikat dla Aplikantów:
 
1. Uprzejmie informuję aplikantów grupy IA, że termin kolokwium poprawkowego, będący jednocześnie pierwszym terminem dla aplikantów, którzy z przyczyn usprawiedliwionych nie brali udziału w kolokwium w dn. 18.10.2010 r., z bloku tematycznego: Prawo konstytucyjne. Ustrój organów ochrony prawnej w Polsce, wyznaczony został na godzinę 15.30 w dniu 17.11.2010. r. Kolokwium przeprowadzone będzie w siedzibie Rady OIRP w Łodzi.
 
Łódź dn. 03.11.2010 r.

                              Wicedziekan Rady      
                       Kierownik Szkolenia Aplikantów
                          r. pr. Lech Witkowski    


Dodano 22 września 2010 r.

Komunikat dla Aplikantów:

1. Uprzejmie informuję aplikantów grupy IB, że termin kolokwium poprawkowego, będący jednocześnie pierwszym terminem dla aplikantów, którzy z przyczyn usprawiedliwionych nie brali udziału w kolokwium w dn. 02.09.2010 r., z postępowania cywilnego, wyznaczony został na dzień 21.10.2010. r.

Łódź dn. 22.09.2010 r.

                              Wicedziekan Rady      
                       Kierownik Szkolenia Aplikantów
                          r. pr. Lech Witkowski      


Dodano 21 września 2010 r.
 

Komunikat dla Aplikantów:

1. Uprzejmie informuję aplikantów grupy IB, że termin kolokwium poprawkowego, będący jednocześnie pierwszym terminem dla aplikantów, którzy z przyczyn usprawiedliwionych nie brali udziału w kolokwium w dn. 09.09.2010 r., z bloku tematycznego: Prawo konstytucyjne. Ustrój organów ochrony prawnej w Polsce, wyznaczony został na dzień 7.10.2010. r.

Łódź dn. 21.09.2010 r.

                              Wicedziekan Rady       
                       Kierownik Szkolenia Aplikantów
                          r. pr. Lech Witkowski     



Dodano 13 września 2010 r.

Komunikat dla Aplikantów:

 

1. Uprzejmie informuję, że zajęcia szkoleniowe dla IV roku rozpoczynają się w dniu 8 października 2010 r. zgodnie z ramowym planem zajęć stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu. Roczniki: I i II  kontynuują zajęcia zgodnie z obowiązującym Planem na rok szkoleniowy 2010.  

2. Przypominam Aplikantom IV roku o konieczności wniesienia opłaty za aplikację za rok szkoleniowy 2010/2011, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 6.12. 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikacje radcowską ( Dz. U. Nr 244, poz. 2070 oraz z 2006 r. Nr 15, poz. 111 i z 2009 r. Nr 130, poz. 1072 ) wynosi połowę trzyipółkrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. kwotę 2.304,75 zł. ( 0,5 x 3.5 x 1.317 zł.). Opłatę należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2010 r.

Łódź dn. 13.09.2010 r.

Plan zajęć aplikacyjnych na rok 2010/2011 IV rok  (PDF)
 

                              Wicedziekan Rady       
                       Kierownik Szkolenia Aplikantów
                          r. pr. Lech Witkowski      


Dodano 23 lipca 2010 r.

Komunikat dla Aplikantów I roku.
Informuję, że:

-    uchwałą Prezydium Rady OIRP w Łodzi z dnia 19 lipca 2010 r. wyznaczone zostały terminy przeprowadzenia egzaminów częściowych kolokwium rocznego ( uchwała w załączeniu ).
-    SSA W. Kuberska przeprowadzi kolokwium z postępowania cywilnego dla grupy IB w dniu 2 września 2010 r.

więcej .......   (PDF)


    Wicedziekan Rady OIRP w Łodzi
Kierownik Aplikacji        
r. pr. Lech Witkowski      



Dodano 1 czerwca 2010 r.

          Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 czerwca 2010 roku w godz. 10:00 – 16:00 w siedzibie Rady OIRP w Łodzi  przy ul. Tylnej 14 odbędzie się organizowane przez LexisNexis Polska Sp. z o.o. szkolenie na temat Postępowanie apelacyjne, apelacja, jako środek odwoławczy. Szkolenie będzie prowadził SSN Henryk Pietrzkowski.

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla aplikantów, koszt 200 zł. Termin zgłoszeń upływa w dniu 7 czerwca 2010 roku.  Ilość miejsc ograniczona - max. 60 osób - decyduje kolejność zgłoszeń.

więcej... (PDF)

formularz zgłoszeniowy (doc)


Dodano 1 czerwca 2010 r.
 
Zawiadamiamy, że LexisNexis Polska przygotowała ofertę szkoleń dla aplikantów przygotowujących się do egzaminu końcowego, oraz osób zainteresowanych programem szkolenia.
Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń dostępnych na 

http://www.szkolenia.lexisnexis.pl

Oferta specjalna:

•         Czynności zawodowego pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym  - Kraków
•         Czynności zawodowego pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym - Warszawa


UWAGA! SPECJALNE RABATY 50 PLN OD CENY PODSTAWOWEJ DLA CZŁONKÓW KRAJOWYCH IZBY.
W celu otrzymania rabatu proszę o wpisanie na formularzu zgłoszeniowym (ZAŁACZNIK) kodu PAA/06/2010

Prowadzący Szkolenia: dr hab. Hanna Knysiak-Molczyk - adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Wizytator ds. egzekucyjnych, jest autorką kilkudziesięciu opracowań naukowych (monografii, podręczników, komentarzy, artykułów, glos) z zakresu postępowania administracyjnego, sądowo administracyjnego i cywilnego, w szczególności monografii pt. Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowo administracyjnym i Uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym. Prowadzi liczne wykłady i szkolenia, między innymi dla aplikantów sądowych, adwokackich, sędziów, radców prawnych, pracowników organów administracji publicznej.

Formularz zgłoszeniowy (doc).

Dodano dnia: 9 marca 2010 r.

 
POWITANIE WIOSNY W SŁOKU CZYLI WSPÓLNA ZABAWA APLIKANTÓW


    Jakiś czas temu zapraszaliśmy wszystkich Aplikantów naszej Izby na tradycyjne spotkanie integracyjne i niestety zmuszeni byliśmy nieco zmienić plany ...
Szczęśliwie, jak głoszą przysłowia, co się odwlecze ... i, nie ma tego złego ...
    Tym razem już na pewno, a z uwagi na porę roku – już nie na zimowy weekend, a na powitanie wiosny - serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 24 / 25 (sobota / niedziela) kwietnia 2010r. w Hotelu „Wodnik” w Słoku koło Bełchatowa. I podtrzymując w pełni to, co w poprzednim zaproszeniu pisaliśmy, szczególnie miło będzie nam witać Panie     i Panów, którzy już w grudniu minionego roku stali się „najmłodszymi” Aplikantami, a od stycznia zaczęli aplikancką edukację. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas przyniesie miłe wrażenia i zachętę do spotkania znowu za rok ...

Naszym „najmłodszym” Koleżankom i Kolegom chcielibyśmy przypomnieć (bo już o tym pisaliśmy), że tradycja słokowych spotkań ma już wiek szkolny. Uczestnicy z pierwszych lat są już Mecenasami ... Wielu, dopóki jeszcze miało „tytuł prawny”, każdego roku przyjeżdżało na wspólną zabawę. A niektórzy, już po egzaminie radcowskim, postanowili organizować własne słokowe spotkania, żeby tylko czas aplikacji mógł się na dłużej zatrzymać... Życzymy Wam, aby i dla Was czas ten chciał się zatrzymać ...    

    I jeszcze kilka niezbędnych spraw organizacyjnych. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapisywanie się i dokonanie wpłaty w kwocie 200 zł. od osoby w nieprzekraczalnym, niestety, terminie do 31 marca 2010r. w Biurze Izby lub na rachunek podany na stronie internetowej. „Niezmotoryzowanych” zapraszamy do autokarów (o szczegółach wyjazdu i powrotu jeszcze poinformujemy), prosząc jednak o deklaracje w sprawie „środków transportu” przy okazji zapisów na wyjazd. Niezdecydowanym może bowiem grozić piesza wycieczka, a wówczas mogliby nie zdążyć na imprezę ... I koniecznie przywieźć trzeba dobry humor.
Do miłego zobaczenia !!!

Wicedziekan Rady OIRP w Łodzi

Kierownik Aplikacji         
   r. pr. Lech Witkowski       

Dodano dnia: 08 stycznia 2010 r.

Szanowni Państwo,
 
z myślą o aplikantach zrzeszonych w OIRP w Łodzi, LexisNexis przygotowało nową, specjalną i jeszcze korzystniejszą ofertę na zakup programu prawniczego:
LexPolonica MAXIMA (komplet: przepisów, orzecznictwa, glos, wzorów umów i pism i co najważniejsze - komentarzy książkowych LexisNexis)
wraz z modułem "Monografie" – 144 pełne opracowania książkowe.
w promocyjnej cenie rocznej 900 zł. netto - 1098 zł. brutto
(Wersja DVD lub ONLINE - płatność 4 raty kwartalne po 274,5 zł.)

Oferta skierowana jest wyłącznie do aplikantów OIRP w Łodzi.

RABAT 85%
Szczegółowych  informacji w powyższej sprawie  udziela :
Pan Marcin Biniek - Doradca Handlowy
LexisNexis Sp. z o.o.
Tel. 664 – 90 – 75 – 90, 603 – 21 – 86 – 86
Email: Marcin.Biniek@LexisNexis.pl

Dodano dnia: 30 grudnia 2009 r.

Komunikat dla Aplikantów.
Informuję, że:
     Zgodnie z przepisem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską ( Dz. U. Nr 244, poz. 2070 z późniejszymi zmianami ) opłata ta wynosi trzy i półkrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego.
     Biorąc pod uwagę, że  wysokość tego wynagrodzenia jaka będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2010 r. wynosi 1.317,00 zł., zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów 24.07.2009 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. ( M.P. Nr 48, poz. 709 ), opłata roczna za rok szkoleniowy rozpoczynający się 1 stycznia 2010 r. winna wynosić 4.609,50 zł. (3.5 x 1.317 zł.) a nie 4.504,00 zł. jak podałem we wcześniejszym komunikacie.  
       Mając powyższe na względzie opłata roczna w wysokości 4.609,50 zł. za rok szkoleniowy rozpoczynający się od 01.01.2010 r. – dla aplikantów roku I i II, winna być uiszczona – jednorazowo do 31 stycznia 2010 r. albo w 3 ratach: pierwsza w wysokości 2.000,00 zł. do 31 stycznia 2010 r., druga w wysokości 1.609,50 zł. do 31 marca 2010 r. i trzecia w wysokości 1.000,00 zł. do 31 maja 2010 r.
       Za zaistniały błąd serdecznie przepraszam.

Wicedziekan Rady OIRP w Łodzi

Kierownik Aplikacji
r. pr. Lech Witkowski

Dodano dnia: 20 grudnia 2009 r.

 

Plany zajęć aplikacyjnych
na rok szkoleniowy 2009/2010


I A rok -   pobierz (PDF)

I B rok -   pobierz (PDF)

II rok -    pobierz (PDF)

III rok -  pobierz (PDF)

IV rok -   pobierz (PDF)

Dodano dnia: 9 grudnia 2009 r.
 

Komunikat dla Aplikantów.

Informuję, że:
 
1.    Uroczyste ślubowanie aplikantów, połączone ze spotkaniem organizacyjnym, rozpocznie się o godz. 16.30 w dniu 22 grudnia 2009 r. w Textorial Park w Łodzi, przy ul. Fabrycznej 17, Budynek A (czerwona cegła) Klatka A2. Obecność obowiązkowa !
2.    Uchwałą Rady OIRP w Łodzi z dnia 8 grudnia 2009 r. aplikanci I roku aplikacji zostali podzieleni na dwie grupy szkoleniowe:
a) grupa I A – aplikanci, których nazwiska zaczynają  się od litery  A do  litery K ( dzień wykładowy -  poniedziałek ) i
b) grupa I B – aplikanci, których nazwiska zaczynają się od litery L do końca 
    alfabetu ( dzień wykładowy – czwartek )
Ponadto, Rada ustaliła termin uiszczenia opłaty rocznej w wysokości 4.504,00 zł. za rok szkoleniowy 2010 dla aplikantów roku I i II – jednorazowo do 31 stycznia 2010 r. albo w 3 ratach: pierwsza w wysokości 2.000,00 zł. do 31 stycznia 2010 r., druga w wysokości 1.504,00 zł. do 31 marca 2010 r. i trzecia w wysokości 1.000,00 zł. do 31 maja 2010 r.
3. Plan zajęć aplikacyjnych dla poszczególnych grup zostanie podany w odrębnym komunikacie.
   

Wicedziekan Rady OIRP w Łodzi
Kierownik Aplikacji
r. pr. Lech Witkowsk


 

Dodano dnia: 8 grudnia 2009 r.
 
     Uprzejmie informujemy , iż z przyczyn organizacyjnych zostało odwołane  planowane  w terminie 16/17 stycznia  2010 r.  spotkanie integracyjne dla aplikantów  w Słoku  k/Bełchatowa. O nowym terminie poinformujemy.
 

     Wicedziekan Rady OIRP w Łodzi
Kierownik Aplikacji
r. pr. Lech Witkowski


Dodano dnia: 23 listopada 2009 r.
 
KONKURS NA GLOSĘ
do orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa pracy
 
Kancelaria Radców Prawnych MERSKI we współpracy z Monitorem Prawniczym już po raz szósty organizuje Konkurs na glosę do orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa pracy. Konkurs adresowany jest do studentów i absolwentów prawa oraz aplikantów.

Dodano dnia: 17 września 2009 r.

 


Komunikat dla Aplikantów:


Uprzejmie informuję, że zajęcia szkoleniowe rozpoczynają się w dniach:
- 2 października 2009 r. dla III roku,
- 6 października 2009 r. dla IV roku
- 7 października 2009 r. – kontynuacja roku I.
Ramowy plan zajęć przedkładam w załączeniu do niniejszego komunikatu. I rok kontynuuje zajęcia zgodnie z obowiązującym Planem na rok szkoleniowy 2009.  

Przypominam o konieczności wniesienia opłaty za aplikację za rok szkoleniowy 2009/2010, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikacje radcowską ( Dz. U. Nr 244, poz. 2070 oraz z 2006 r. Nr 15, poz. 111 i z 2009 r. Nr 130, poz. 1072 ) wynosi trzyipółkrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. kwotę 4.466,00 zł. ( 3,5 X 1.276,00 zł. ). Opłatę należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2009 r.
I rok -     pobierz (PDF)
III rok -  pobierz (PDF)
IV rok -   pobierz (PDF)


Dodano dnia: 24 lipca 2008 r.


Zawiadamiam, że egzamin komisyjny z prawa postępowania cywilnego odbędzie się w dniu 10 września 2008r. od godz. 15.30. Egzamin zostanie przeprowadzony w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi ul. Tylna 14.
Wicedziekan Rady OIRP w Łodzi
Kierownik Aplikacji
r.pr.Lech Witkowski

 

Komunikat w sprawie przeprowadzenia egzaminu radcowskiego ( dla aplikacji rozpoczętej w roku szkoleniowym 2004/2005 ), którego termin został ustalony w § 4 uchwały Rady OIRP nr 203/VII/2007 z dnia 26.09.2007 r.

więcej

 

I.Komunikat dla Aplikantów

1.Informuję, że tradycyjne spotkanie integracyjne dla aplikantów OIRP w Łodzi  odbędzie się w dniach 7 – 8 grudnia 2007 r. w hotelu „Wodnik” k. Bełchatowa. Zainteresowanych proszę o zapisywania się w biurze Rady i wpłacanie, tytułem pokrycia części kosztów, kwoty 170 zł. ( gotówką albo na rachunek bankowy Rady ). Wpłat należy dokonać w terminie do dnia 9 listopada 2007 r.

 

2.Korekta planu zajęć dla Aplikantów roku:

- II – kontynuacja wykładów z SSA M. Krzemieniewskim odbędzie się w dniach: 28 kwietnia i 5 maja 2008 r. ( godz. 12.15 ), kolokwium 12.05.2008 r. ( godz. 12.15  ),
- II A – wykłady z prawa przewozowego – SSO E. Kulesza – odbędą się w dniach 13 i 20 listopada 2007 r. godz. 12.15

 

Wicedziekan Rady OIRP w Łodzi
Kierownik Aplikacji
r.pr.Lech Witkowski

 


 

Informacja dla aplikantów I roku

Kolokwium SSA Krystyna Mielczarek wyznaczyła w niżej podanych terminach:

17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 stycznia 2008 roku., w godz. 8.30 - 11.
Grupy od 10 do 12 osób każdego dnia.

Kolokwium odbędzie się w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 5 - gabinet Pani Prezes K. Mielczarek

Zajęcia w dniu 11 stycznia 2008r. odbędą się w budynku Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi,  ul. Sterlinga 26, sala K 312


Informacja dla aplikantów radcowskich IV roku

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi zawiadamia, że  zajęcia nt. „Prawo podatkowe”, które przeprowadzi  Pan Sędzia Jacek Brolik odbędą się w dniu 
16 lutego 2008r. ( sobota ) w godz. 9.15 – 15.00 w Wyższej Szkole Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi.


 

Opinia aplikanta


 

© 2007-2011
BIP
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, 90-324 Łódź, ul. Tylna 14, tel. 042-673-41-05, tel./fax 042-674-88-16