PocztaForumStrona domowa
Czasopismo
 

Redakcja Czasopisma

Jacek Wawrzynkiewicz - Redaktor Naczelny

Sylwia Pastwa
Łukasz BonisławskiNapisz do nas:

tylna14@oirplodz.pl


Redakcja materiałów nie zamówionych nie zwraca, rezerwuje sobie prawo do skracania, poprawianie oraz uzupełniania otrzymanych tekstów, a także dodawania i zmiany tytułów. Przesłanie tekstu na adres Redakcji oznacza zgodę na ich nieodpłatny druk dez dodatkowej zgody autora.

Zaproszenie do współpracy

Zapraszamy do współpracy z naszą redakcją. Wyrażamy nadzieję, że aktywność zarówno radców prawnych jak i aplikantów radcowskich naszego okręgu sprawi, że nasze Czasopismo będzie również miejscem dialogu i wymiany myśli.    NR 21/2016

              

    Nr 17/2015             Nr 18/2015                Nr 19/2015              Nr 20/2015


             

     Nr 13/2014               Nr 14/2014            Nr 15/2014             Nr 16/2015


               

     Nr 9/2013                Nr 10/2013             Nr 11/2013              Nr 12/2013


    

     Nr 5/2012               Nr 6/2012                  Nr 7/2012                Nr 8/2012

 


 

   

      Nr 1/2011              Nr 2/2011                  Nr 3/2011              Nr 4/2011

 


 

© 2007-2011
BIP
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, 90-324 Łódź, ul. Tylna 14, tel. 042-673-41-05, tel./fax 042-674-88-16