PocztaForumStrona domowa

Okręgowa Izba Radców
Prawnych w Łodzi


ul. Tylna 14
90-324 Łódź

tel. 042-673-41-05
tel./fax 042-674-88-16

e-mail: oirp@oirplodz.pl
Łódź, dnia 1 lipca 2016 r.
 
Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi Aleksandra Grocholska-Jankowska była dzisiaj gościem audycji Forum Radia Parada, gdzie opowiadała o zawodzie radcy prawnego i zachęcała do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych z okazji przypadającego 6 lipca Dnia Radcy Prawnego .
 
audycja pod adresem : (link)

Łódź, dnia 5 lipca 2016 r.
 
W dniu 4 lipca 2016 r. radca prawny Jacek Wawrzynkiewicz był gościem emitowanego na antenie Radia Łódź nowego programu „Mam prawo”. W trakcie audycji Jacek Wawrzynkiewicz zaprosił słuchaczy do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, które udzielane będą w dniu 6 lipca 2016 r w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, poinformował również o uprawnieniach osób wykonujących zawód radcy prawnego.
 
„Mam prawo” ... (mp3)

Łódź, dnia 3 czerwca 2016 r.
 
1. Sprawozdanie z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od 28 marca 2015r. do 2 czerwca 2016r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za 2015r. ... (PDF)
 
2. Plan pracy Rady ... (PDF)
 
3. Sprawozdanie Rady  OIRP W ŁODZI z wykonania budżetu za rok 2015 ... (PDF)
 
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego ... (PDF)
- bilans ... (PDF)
- wykonanie budżetu ... (PDF)
- plan przychodów  ... (PDF)
- plan wydatków  ... (PDF)
 
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ... (PDF)
 
5. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi ... (PDF)
 
6. Sprawozdanie z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi ... (PDF)

Dodano 28 kwietnia 2016 roku
 
   Okręgowy Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi informuje, że po przeprowadzeniu w dniu 27 kwietnia 2016 roku etapu okręgowego Akademii w Łodzi przy ul. Tylnej 14, do III etapu - centralnego zakwalifikowali się następujący uczniowie:
 
Szkoły Podstawowe:
 
1. Wiktoria Doreń - Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi                     pkt. 38
2. Maja Cyniak  -  Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi                       pkt. 31
3. Mateusz Zawiasa  - Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi                  pkt. 31
 
Gimnazja:
 
  1. Paulina Bartnicka   z  Gimnazjum nr 2 w Koluszkach                 pkt. 40  
  2. Julia Suliga  z  Publicznego  Gimnazjum nr 22 w Łodzi               pkt. 40
  3. Bartosz Królasik  z Publicznego  Gimnazjum nr 22 w Łodzi         pkt. 39  
Komisja postanowiła dodatkowo uhonorować tych uczniów, którzy swoją wiedzą i postawą zasłużyli na szczególne wyróżnienie. Są to:
 
  1. Piotr Kalinowski  z Publicznego Gimnazjum nr 22 w Łodzi           pkt. 38
  2. Maciej Slipko z  Publicznego Gimnazjum nr 15 w Łodzi               pkt. 38
  3. Michał Trzonek z Publicznego Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim   pkt. 38
  4. Krzysztof Malinowski  z Publicznego Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim   pkt 38
  5. Konrad Wojtczak  z Publicznego Gimnazjum nr 26 w Łodzi         pkt. 38
  6. Borys Szafrański  z Publicznego Gimnazjum nr 19 w Łodzi         pkt  36
  7. Weronika Korolewska z Publicznego Gimnazjum nr 22 w Łodzi   pkt  34
 
Komisja planuje uroczyste wręczenie dyplomów oraz wyróżnień w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.  O terminie powiadomimy szkoły niezwłocznie po jego ustaleniu.
 
  Dziękujemy Wszystkim uczestnikom za udział w Akademii. Uczniom gratulujemy odwagi, wytrwałości i pracy, zaś Szanownym Nauczycielom dziękujemy za zainteresowanie konkursem i trud włożony w pracę z podopiecznymi. Życzymy dalszych sukcesów w przyszłości.
radca prawny                  
Aleksandra Grocholska – Jankowska     
Koordynator ds. edukacji prawa w szkołach
Dodano 13 kwietnia 2016 roku
 
INFORMACJA
 
dla radców prawnych wyznaczonych przez Radę OIRP w Łodzi do punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2016 na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1255).
 
Uprzejmie informuję, że Krajowa Rada Radców Prawnych uchwałą z dnia 12 marca 2016 roku Nr 122/IX/2016 dokonała zmiany polegającej na wydłużeniu okresu za jaki mają być składane Dziekanowi Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych zbiorcze zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej. Dotychczas zgodnie z § 6  stanowiącego załącznik do uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia  11 września 2015 r.  Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy,  zbiorcze zestawienia  miały być składane miesięcznie a według zmienionej uchwały,  sprawozdania mają być składane w okresach półrocznych.
Uprzejmie proszę zainteresowane osoby o zapoznanie się ze zmianą.
                                
Wioletta Rogalska-Paluch
                                 Wicedziekan Rady OIRP 
                                    w Łodzi            
 
Załączniki: 2
1/ uchwała nr 122/IX/2016,
2/ półroczne zbiorcze
    zestawienie udzielonej
    nieodpłatnej pomocy prawnej
 

Dodano 7 marca 2016 roku
 
Koleżanki i Koledzy
 
Nakładem Fundacji Radców Prawnych OIRP w Warszawie został wydany Komentarz do Kodeksu Etyki Radcy Prawnego autorstwa Tomasza Jaroszyńskiego, Anny Sękowskiej i Pawła Skuczyńskiego.
Jest to bardzo interesująca pozycja, przydatna dla radców prawnych, aplikantów i osób przygotowujących się do egzaminu radcowskiego. Istniej możliwość uzyskania rabatu przy zamówieniach zbiorowych(powyżej 30 sztuk). Poniżej link zawierający szczegółowe informacje.  

Dodano 7 marca 2016 roku
 
Informacja o zmianach organizacyjnych w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,  al. Kościuszki 107/109
     
   Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi informuje, że Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi zawiadomił  OIRP w Łodzi, iż z dniem 1 marca 2016r. zostały wprowadzone zmiany do Zarządzenia Dyrektora Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu bezpieczeństwa i porządku dotyczącego interesantów przebywających na terenie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, umożliwiające adwokatom i radcom prawnym przechodzenie drogą wewnętrzną przez parking między budynkami przy al. Kościuszki 107/109 i ul. Wólczańskiej 138.  Przejście odbywać się będzie za okazaniem legitymacji służbowej.
 
   Ponadto w dniu 1 marca 2016r.  została wprowadzona zmiana do Regulaminu Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, usprawniająca wydanie osobom uprawnionym kserokopii lub fotokopii z akt.
Tekst Regulaminu Czytelni dostępny jest na stronie internetowej BIP Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi..

Dodano 19 stycznia 2016
 
Porozumienie o współpracy w zakresie obsługi ubezpieczeń ochrony prawnej, zawarte w dniu 29 grudnia 2015 r. pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a PZU Pomoc Spółką Akcyjną w Warszawie, już obowiązuje i stwarza radcom prawnym prowadzącym kancelarie możliwość nawiązania współpracy na zasadach określonych w tym porozumieniu.
 

Porozumienie o współpracy z dnia 29 grudnia ... (PDF)
Załącznik nr 1 do porozumienia z dnia 29 grudnia ... (PDF)
Załącznik nr 2 do porozumienia z dnia 29 grudnia ... (PDF)
OWU PZU Dom ... (PDF)
OWU PZU Auto od 14.11.2015 ... (PDF)
 
Pliki z wymienionymi wyżej dokumentami zostały już udostępnione na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych ... link

Dodano 12 stycznia 2016
 
PROJEKT KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH WSPIERAJĄCY KANCELARIE - UMOWA O WSPÓŁPRACY Z PKN ORLEN
 
Uprzejmie informujemy, że Krajowa Rada Radców Prawnych w ramach projektu wspierającego prowadzenie kancelarii przez członków naszej korporacji zawarła umowę współpracy z PKN ORLEN.

W oparciu o nią, każdy radca prawny oraz aplikant radcowski (przedsiębiorca) upoważniony będzie do zakupu paliwa z upustem w wysokości 12 groszy na każdej stacji firmowanej przez PKN ORLEN, ponadto otrzyma inne rabaty na stacjach, będzie miał możliwość płacenia za przejazdy autostradami, płatności za parkowanie w największych miastach w Polsce, w ramach udostępnianego rachunku przez PKN ORLEN - to wszystko dzięki karcie MIKRO FLOTA.

Poniżej podajemy unikalny kod, który ma posłużyć do możliwości skorzystania z oferty przy jej aktywacji na stronie internetowej partnera.
 
09OIRPLOD90204

Załączamy także instrukcję do skorzystania z ofert w dwóch wariantach. ... (PDF)

 
Dodano 9 grudnia 2015
   K O M U N I K A T
                                                                                
Kapituły Funduszu Seniora  Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusach sanatoryjnych w 2016 r.
 
więcej ... (PDF)
 

Dodano 12 listopada 2015 roku
 
Dołącz do Najlepszych!!!
 
Serdecznie Zapraszamy wszystkich radców prawnych oraz aplikantów  na treningi piłki nożnej, które odbywają się w każdą środę o godzinie 20.30 na hali Wifamy przy ul. Niciarnianej.
W SPRAWIE KART EWIDENCYJNYCH
 
Uprzejmie przypominam, że zmiany w przepisach regulujących wykonywanie naszego zawodu powodują pilną konieczność aktualizacji niektórych danych gromadzonych przez rady okręgowych izb radców prawnych. W nawiązaniu do informacji w sprawie obowiązku złożenia kart ewidencyjnych przez Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych    w Łodzi zamieszczonej na stronie internetowej w dniu 20 marca 2015r. (strona główna oraz dział: komunikaty) uprzejmie proszę o niezwłoczne złożenie kart ewidencyjnych przez wszystkich Radców Prawnych, którzy jeszcze tego obowiązku nie wypełnili. Karty ewidencyjne wraz ze szczegółowymi wyjaśnieniami można pobrać ze strony internetowej. Dostępne są także w Biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.
 
Dziekan Rady              
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
Grzegorz Wyszogrodzki   

Dodano 29 czerwca 2015
 
MAILING/SMS
Szanowni Państwo,
 
Celem usprawnienia komunikacji między Izbą a Państwem zamierzamy rozszerzyć możliwość uzyskiwania informacji o wydarzeniach dotyczących samorządu i organizowanych wydarzeniach za pośrednictwem wiadomości sms oraz maili. Tym samym prosimy o wyrażenie zgody na powyższe.
 
więcej ... (PDF)

Dodano 22 kwietnia 2015 roku
 
ŁÓDŹ NA PODIUM
 
      „7” uważana jest za szczęśliwą liczbę. I w istocie tak jest. VII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej, które tradycyjnie odbyły się w Kielcach – w tym roku w dniach 16 – 19 kwietnia – zakończyły się największym w historii (jak dotychczas) sukcesem Reprezentacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, przynosząc zdobyty w imponującym stylu tytuł Wicemistrza Polski oraz wyróżnienie indywidualne – tytuł Najlepszego zawodnika Mistrzostw dla aplikanta radcowskiego Pawła Nowackiego.
więcej ... (PDF)
 
 

Dodano 27 października 2014 roku
 
Certyfikaty za uczestnictwo w szkoleniach
organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi
 
Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy , że punkty za uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi są na bieżąco dopisywane każdemu radcy prawnemu  do ewidencji prowadzonej w Izbie.
 
Zaświadczenia za uczestnictwo w szkoleniach ( czwartkowych, w terenie oraz wyjazdowych) dla radców prawnych OIRP w Łodzi , będą składane do akt osobowych i nie będą doręczane na wskazany adres do korespondencji.
 
Weryfikacji punktów można dokonać telefonicznie lub osobiście w Izbie na podstawie zgromadzonych list obecności.
 
Zaświadczenia będą wydawane jedynie radcom prawnym nie będącym członkami OIRP w Łodzi.

Dodano dnia 12 września  2013 roku
 
INFORMACJA O OBOWIĄZKOWYM SZKOLENIU DLA RADCÓW PRAWNYCH
WPISANYCH NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH, NA INNEJ PODSTAWIE NIŻ
ODBYCIE APLIKACJI RADCOWSKIEJ I ZDANIE EGZAMINU RADCOWSKIEGO
Z ZAKRESU ZASAD ETYKI RADCY PRAWNEGO I HISTORII ZAWODU RADCY PRAWNEGO
 
    Uprzejmie zapraszamy wszystkich Radców Prawnych wpisanych na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi na innej podstawie niż odbycie aplikacji radcowskiej i zdanie egzaminu radcowskiego, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w § 4 Uchwały Nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określania zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych( z późn. zm), na obowiązkowe szkolenie z zakresu zasad etyki radcy prawnego i historii zawodu radcy prawnego. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które zdały egzamin radcowski przed ukończeniem aplikacji radcowskiej, ale uczestniczyły w ramach jej odbywania w zajęciach z zakresu zasad etyki radcy prawnego i historii zawodu radcy prawnego co najmniej w wymiarze 5 godzin.
więcej ... (PDF)
 
 

© 2007-2011
BIP
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, 90-324 Łódź, ul. Tylna 14, tel. 042-673-41-05, tel./fax 042-674-88-16