PocztaForumStrona domowa

Okręgowa Izba Radców
Prawnych w Łodzi


ul. Tylna 14
90-324 Łódź

tel. 042-673-41-05
tel./fax 042-674-88-16

e-mail: oirp@oirplodz.pl


Na stronie prezentujemy istotne akty prawne dotyczące zawodu radcy prawnego mając nadzieję, iż ich dostępność okaże się przydatna w praktyce wykonywania zawodu.

Zamieszczone na naszej stronie akty prawne (w tym uchwały, umowy itp.) prosimy traktować wyłącznie jako materiał informacyjny. Mimo, że dokładamy starań, by zamieszczane informacje były rzetelne, aktualne i by nie odbiegały pod względem treści od aktów prawa ogłaszanych, jest możliwość zaistnienia niezgodności pomiędzy treścią aktu zamieszczoną na stronie internetowej a treścią obowiązującą.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa wynikające ze   skorzystania z zamieszczonych na stronie aktów prawnych.

© 2007-2011
BIP
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, 90-324 Łódź, ul. Tylna 14, tel. 042-673-41-05, tel./fax 042-674-88-16